25,000 dros Annibyniaeth

19,626Enw
25,000 enw

Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd wedi gwneud yr addewid i bleidleisio "Ie" dros annibyniaeth i Gymru mewn refferendwm.

Beth am fod yn 1 o'r 25,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", llofnodwch yr addewid isod, a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

(gallwch chi hefyd ymaelodi gyda YesCymru yma)

See who else is signing:
Einir Jones
Ela Mars Jones
Heledd Lynch
Robat Arwyn Jones
Heledd Iorwerth
David Roberts
Mared Elenid Jones
Lleucu Williams
Aled Wyn Phillips
Angharad Tomos
Huw Roberts
Gillian Evans
Rhianedd Rhys
Nia Ellis
Huw Jones
Ffraid Gwenllian
Ela Haf
Rhys Morgan Llwyd
Catrin Lloyd
Rhys Tudur
Neville Evans
Emlyn Roberts
Meilys Heulfryn Smith
Esyllt Adair
Sydna Owen
Elen Jones
Meleri Higginson
Gwen Williams
Nanw Beard
Phil Gaffey

A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 865 o ymatebion

 • Einir Jones
  signed 2020-11-03 21:11:57 +0000
 • Ela Mars Jones
  signed 2020-11-03 20:54:30 +0000
 • Heledd Lynch
  signed 2020-11-03 20:50:38 +0000
 • Robat Arwyn Jones
  signed 2020-11-03 20:43:27 +0000
 • Heledd Iorwerth
  signed 2020-11-03 20:38:55 +0000
 • David Roberts
  signed 2020-11-03 20:19:00 +0000
 • Mared Elenid Jones
  signed 2020-11-03 19:17:43 +0000
 • Lleucu Williams
  signed 2020-11-03 18:56:29 +0000
 • Aled Wyn Phillips
  signed 2020-11-03 18:51:40 +0000
 • Angharad Tomos
  signed 2020-11-03 13:43:36 +0000
 • Huw Roberts
  signed 2020-11-03 13:04:08 +0000
 • Gillian Evans
  signed 2020-11-03 12:59:35 +0000
 • Rhianedd Rhys
  signed 2020-11-03 11:03:25 +0000
 • Nia Ellis
  signed 2020-11-03 08:03:49 +0000
 • Huw Jones
  signed 2020-11-03 00:30:14 +0000
 • Ffraid Gwenllian
  signed 2020-11-02 23:10:03 +0000
 • Ela Haf
  signed 2020-11-02 22:21:46 +0000
 • Rhys Morgan Llwyd
  signed 2020-11-02 21:26:37 +0000
 • Catrin Lloyd
  signed 2020-11-02 21:07:30 +0000
 • Rhys Tudur
  signed 2020-11-02 20:18:17 +0000
 • Neville Evans
  signed 2020-11-02 19:10:26 +0000
 • Emlyn Roberts
  signed 2020-11-02 18:36:46 +0000
 • Meilys Heulfryn Smith
  signed 2020-11-02 17:41:24 +0000
 • Esyllt Adair
  signed 2020-11-02 17:24:06 +0000
 • Sydna Owen
  signed 2020-11-02 16:31:31 +0000
 • Elen Jones
  signed 2020-11-02 15:20:47 +0000
 • Meleri Higginson
  signed 2020-11-02 13:52:07 +0000
 • Gwen Williams
  signed 2020-11-02 13:09:00 +0000
 • Nanw Beard
  signed 2020-11-02 12:14:29 +0000
 • Phil Gaffey
  signed 2020-11-02 11:36:24 +0000