Manylion bysiau i AUOB Wrecsam

Dyma amserlen y bysiau i Orymdaith dros Annibyniaeth yn Wrecsam ar Orffennaf 2.

Gofynnwn i bawb fod yn y mannau priodol o leiaf 10 munud cyn yr amseroedd isod. Er tegwch i'r holl deithwyr, yn anffodus ni fydd modd i'r bws aros amdanoch heibio i'r amseroedd isod.

Bydd dim tocynnau yn cael eu postio; bydd eich enwau'n cael eu marcio oddi ar restr wrth i chi ddod ar y bws.


Bws Maldwyn

08.00 - Y Clwb Rygbi, Machynlleth
08.15 - Yr Ysgol, Glantwymyn
08.30 - Brigands Inn, Mallwyd
08.55 - Gwesty'r Cann Offis, Llangadfan
09.15 - Garej Londis, Llanfair Caereinion
09.35 - Yr Hen Orsaf, Y Trallwng

Dychwelyd o Wrecsam am 17:00

Tŷ bach ar y bws: Oes