Bysiau i'r orymdaith AUOB

Bydd gorymdaith gyntaf AUOB dros Annibyniaeth i Gymru yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar Fai 11, 2019.

Gellir dadlau mai hwn fydd y digwyddiad pwysicaf yn hanes yr ymgyrch dros annibyniaeth Cymru hyd yn hyn. Mae'n bwysig ein bod i gyd yn mynychu i ddangos ein cefnogaeth. Mae nifer o fysiau wedi'u llogi ar gyfer y diwrnod.

Mae manylion llawn yr orymdaith ar gael yma.

Archebwch eich lle ar un o'r bysiau trwy glicio ar y dolenni isod:

  1. Gogledd-Orllewin: Llanfairpwllgwyngyll > Y Felinheli > Caernarfon > Penygroes > Porthmadog > Trawsfynydd > Dolgellau.
  2. De-Orllewin: Crymych > Penblewin > Hendy-Gwyn > San Clêr > Cross Hands > Pont Abraham.
  3. Gorllewin: Machynlleth > Aberystwyth > Aberaeron > Llandysul > Caerfyrddin.
  4. Gogledd-Ddwyrain/Powys: Corwen > Rhuthun > Yr Wyddgrug > Wrecsam > Y Trallwng > Drenewydd > Llandrindod > Llanfair ym Muallt > Abernhonddu