Bysiau i'r orymdaith AUOB

Cynhelir yr Orymdaith 'Pawb Dan un Faner' (AUOB) dros Annibyniaeth nesaf ym Merthyr Tudful ar Fedi 7, 2019. Mae manylion llawn yr orymdaith ar gael yma

>> Mae amserlenni'r bysiau isod ar gael yma <<

  1. Y De-orllewin:  ABERTEIFI > CRYMYCH > PENBLEWIN > CAERFYRDDIN > PONT ABRAHAM > ABERTAWE > CASTELL-NEDD > MERTHYR
  2. Y Gogledd-orllewin:  LLANGEFNI > BANGOR > Y FELINHELI > CAERNARFON > PENYGROES > PORTHMADOG > TRAWSFYNYDD > DOLGELLAU > MERTHYR
  3. Y Gorllewin:  MACHYNLLETH > ABERYSTWYTH > ABERAERON > LLAMBED > LLANYMDDYFRI > MERTHYR
  4. Y Gogledd-ddwyrain:  TREFFYNNON > DINBYCH > RHUTHUN > WRECSAM > TRALLWNG > MERTHYR
  5. Pen Llŷn:  NEFYN > PWLLHELI > PORTHMADOG > TRAWSFYNYDD > DOLGELLAU > MERTHYR  (Dydi'r bws yma ddim yn cael ei drefnu gan YesCymru yn uniongyrchol. Cysylltwch â Catrin i archebu sedd ar 07508932001 neu catrinfflur0@gmail.com. £20 dychwelyd)