Symud ymlaen o'r llywio

Community YesCymru

Grwpiau YesCymru - rhestr lawn o grwpiau daearyddol a grwpiau diddordeb YesCymru ar draws Cymru a thu hwnt, gyda manylion cyswllt (Diweddarwyd Tachwedd 2020).

Cynghorau Tref a Chymuned - y Cynghorau Tref a Chymuned sydd wedi pasio cynnig yn cefnogi annibyniaeth i Gymru.

Cynghorau Sir - y Cynghorau Tref a Chymuned sydd wedi pasio cynnig yn cefnogi annibyniaeth i Gymru.

Wardiau ar restrau ebost grwpiau YesCymru - y wardiau etholiadol yng Nghymru ble mae cefnogwyr yn derbyn ebyst gan grŵp YesCymru lleol.

Ar y map isod, defnyddiwch y botwm yn y top-dde i droi ymlaen neu i ddiffodd yr haenau canlynol...

*Defnyddiwch y botwm ar dop-dde y map i'w wneud y sgrin llawn

Rhannu