Cyfrannu

Rydyn ni wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol i Gymru: yn sgil datblygiadau yn yr Alban ac Iwerddon, mae cwestiwn hanfodol bwysig yn ein hwynebu:

"Ydyn ni eisiau bod yn rhan o wladwriaeth ynysig 'Lloegr a Chymru'”?

NEU

"Ydyn ni eisiau gweld Cymru yn wlad annibynnol sy’n cydweithio’n llawn gyda’n cymdogion yng gweddill y Byd?"

Ar yr adeg allweddol hon, rydyn ni fel mudiad angen adnoddau arnom i sicrhau ein bod yn gallu rhedeg yr ymgyrch fwyaf effeithiol posib i ennill annibyniaeth i Gymru.

Felly os yw’r gallu gennych chi, cyfrannwch yma os gwelwch yn dda:

Does dim pleidiau gwleidyddol na busnesau mawrion yn ein cefnogi – mae angen eich cefnogaeth chi arnon ni er mwyn ennill y dydd.

Rydyn ni’n grŵp gwbl wirfoddol ar hyn o bryd, ond, gyda eich cefnogaeth, rydyn ni’n gobeithio cyflogi aelod llawn amser o staff i gefnogi ein gwaith ymgyrchu. Cyfrannwch yn hael os gwelwch yn dda.

Yn gywir,

Siôn Jobbins
Cadeirydd, Yes Cymru

See who else is donating:
Iolyn Jones
william griffiths
Helen Prosser
Gethin Clwyd
Lleucu Roberts
Hedd Ladd-Lewis
Hedd Ladd-Lewis
D P Williams
Nia Roberts
Manon Davies
Awel Trefor
william griffiths

Dangos 17 o ymatebion

 • Iolyn Jones
  donated 2020-01-02 19:45:19 +0000
 • william griffiths
  donated 2019-09-10 20:08:01 +0100
 • Helen Prosser
  donated 2019-08-25 22:05:37 +0100
 • Gethin Clwyd
  donated 2019-07-31 08:19:28 +0100
 • Dilwyn Edwards
  followed this page 2019-07-30 07:54:40 +0100
 • Lleucu Roberts
  donated 2019-07-29 22:07:53 +0100
 • Hedd Ladd-Lewis
  donated 2019-07-29 18:50:05 +0100
 • Arwel Hughes
  followed this page 2019-07-27 15:42:43 +0100
 • Hedd Ladd-Lewis
  donated 2019-05-31 22:00:19 +0100
 • D P Williams
  donated 2019-05-23 23:23:21 +0100
 • Gareth Westacott
  followed this page 2019-05-23 21:05:08 +0100
 • Nia Roberts
  donated 2019-05-14 22:16:29 +0100
 • Dewi Gwyn
  followed this page 2019-05-14 00:38:47 +0100
 • Manon Davies
  donated 2019-05-04 10:38:09 +0100
 • Bethan Jones
  followed this page 2019-04-29 14:03:25 +0100
 • Awel Trefor
  donated 2019-03-30 10:23:21 +0000
 • william griffiths
  donated 2019-03-16 21:13:03 +0000