Symud ymlaen o'r llywio

Ein Ymateb 15/7/2021

Bore 'ma tynnwyd sylw YesCymru at gartwn yn ymosod ar aelod o CC gan gyn-ddarparwr gwasanaeth ac aelod o YesCymru. Credwn fod y darlun hwn yn ailadrodd rhaffau gwrth-semitig ac wedi'i gynllunio i frifo aelod o'r CC.

Er bod YesCymru yn annog trafodaethau ymhlith ei aelodau, ei gefnogwyr a'r gymuned ehangach, ni allwn oddef bwlio, aflonyddu na gwrth-semitiaeth o unrhyw fath ac mae angen i ni weithredu trwy atal yr aelod ar unwaith a thynnu ei waith yn ôl o'n pecyn croeso wrth aros ymchwiliad.

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy