Ein Ymateb 15/7/2021

Bore 'ma tynnwyd sylw YesCymru at gartwn yn ymosod ar aelod o CC gan gyn-ddarparwr gwasanaeth ac aelod o YesCymru. Credwn fod y darlun hwn yn ailadrodd rhaffau gwrth-semitig ac wedi'i gynllunio i frifo aelod o'r CC.

Er bod YesCymru yn annog trafodaethau ymhlith ei aelodau, ei gefnogwyr a'r gymuned ehangach, ni allwn oddef bwlio, aflonyddu na gwrth-semitiaeth o unrhyw fath ac mae angen i ni weithredu trwy atal yr aelod ar unwaith a thynnu ei waith yn ôl o'n pecyn croeso wrth aros ymchwiliad.

Mae YesCymru yn darparu'r Llyfrgell Annibyniaeth i annog trafodaeth bellach ar faterion yn ymwneud ag Annibyniaeth i Gymru. Barn yr awduron a/neu'r cyhoeddwr gwreiddiol yw'r safbwyntiau a fynegir, ac nid yw eu hymddangosiad yn y Llyfrgell Annibyniaeth yn awgrymu bod YesCymru yn cymeradwyo'r cynnwys nac unrhyw endid a gynrychiolir ynddo. Darperir yr holl gynnwys o wefannau trydydd parti "fel y mae", heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd na chywirdeb.

Dangos 2 o ymatebion

  • Sharon Voyle
    followed this page 2021-11-08 15:13:08 +0000
  • Elin Cain Roberts
    published this page in Newyddion/Blog 2021-07-15 11:41:56 +0100