Symud ymlaen o'r llywio

Treuliau Gweinyddol

Dyma ddadansoddiad o wariant YesCymru yn ystod 2020.

Rydym yn cael ein hariannu'n llwyr gan ein haelodau, rhoddion gan y cyhoedd, a gwerthu nwyddau. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw sy'n golygu bod yr holl arian rydyn ni'n ei godi yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Noder: Mae'r isod yn edrych yn well ar sgrîn cyfrifiadur, neu ar sgrîn ffôn symudol wedi troi ar ei ochr.