Cyfarfodydd Grwpiau YesCymru - Chwefror 2019

Bydd nifer o Grwpiau Yes Cymru yn cynnal cyfarfodydd ym mis Chwefror 2019. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda'r manylion diweddaraf pan fyddwn yn eu derbyn.


GWEITHDY GRWPIAU / GROUPS WORKSHOP

2pm, 16 Chwefror / February
Canolfan yr Urdd Centre, Caerdydd / Cardiff
https://www.facebook.com/events/2280891988840424/


Yes Blaenau Gwent

7.30pm, 7 Chwefror / February
The Bush, Tredegar
https://www.facebook.com/events/1270712429760624/


Yes Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)

7pm, 8 Chwefror / February
New Garden Chinese, Aberkenfig


Yes Pontypridd - Lansiad / Launch

4pm, 9 Chwefror / February
Costa Coffee, Pontypridd
https://www.facebook.com/events/631020310684394/


Yes Welshpool (Y Trallwng)

7.30pm, 10 Chwefror / February
The Pheasant Inn, Welshpool / Y Trallwng
https://www.facebook.com/events/240288930182190/


Yes Bro Dinefwr - Lansiad / Launch

7.30pm, 13 Chwefror / February
Yr Hen Vic, Llandeilo
https://www.facebook.com/events/2244779335738638/


Yes Llanrwst

6:30pm, 19 Chwefror / February
Llew Coch, Llanrwst


Yes Merthyr

6pm, 19 Chwefror / February
Canolfan Soar, Merthyr


Yes Abertawe (Swansea)

6.30pm, 21 Chwefror / February
No Sign Wine Bar, Abertawe / Swansea
https://www.facebook.com/events/979884075535689/


Yes Machynlleth - Lansiad / Launch

7pm, 21 Chwefror / February
Caffi Alys, Machynlleth
https://www.facebook.com/events/810374849303625/


Yes Dinbych (Denbigh)

7pm, 22 Chwefror / February
Guildhall Tavern, Dinbych.


Yes Aberystwyth

7pm, 28 Chwefror / February
Bar 46, Aberystwyth

Mae YesCymru yn darparu'r Llyfrgell Annibyniaeth i annog trafodaeth bellach ar faterion yn ymwneud ag Annibyniaeth i Gymru. Barn yr awduron a/neu'r cyhoeddwr gwreiddiol yw'r safbwyntiau a fynegir, ac nid yw eu hymddangosiad yn y Llyfrgell Annibyniaeth yn awgrymu bod YesCymru yn cymeradwyo'r cynnwys nac unrhyw endid a gynrychiolir ynddo. Darperir yr holl gynnwys o wefannau trydydd parti "fel y mae", heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd na chywirdeb.

Dangos 2 o ymatebion

  • Wendy Owen
    followed this page 2019-02-11 11:33:30 +0000
  • Hedd Gwynfor
    published this page in Newyddion/Blog 2019-02-05 18:47:16 +0000