Datganiad: Honiad Torri Data

Mae YC yn cymryd unrhyw honiadau o dorri data o ddifrif ac ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymchwiliad i honiad a ddaeth i’n sylw y bore yma.


Wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal, byddem yn gofyn i bawb ymatal rhag ailadrodd neu rannu honiadau di-sail hyd yma.

Mae YesCymru yn darparu'r Llyfrgell Annibyniaeth i annog trafodaeth bellach ar faterion yn ymwneud ag Annibyniaeth i Gymru. Barn yr awduron a/neu'r cyhoeddwr gwreiddiol yw'r safbwyntiau a fynegir, ac nid yw eu hymddangosiad yn y Llyfrgell Annibyniaeth yn awgrymu bod YesCymru yn cymeradwyo'r cynnwys nac unrhyw endid a gynrychiolir ynddo. Darperir yr holl gynnwys o wefannau trydydd parti "fel y mae", heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd na chywirdeb.

Dangos 1 ymateb

  • YesCymru
    published this page in Newyddion/Blog 2021-07-16 14:27:46 +0100