Mis Annibyniaeth

Bydd grwpiau YesCymru yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau yn ystod mis Mawrth 2020 fel rhan o #MisAnnibyniaeth. Bydd grwpiau yn taflennu, yn cynnal stondinau stryd, baneri ar bontydd, cyfarfodydd cyhoeddus a llawer mwy.

Lansiwyd Mis Annibyniaeth yn swyddogol gyda chyfres o ddigwyddiadau 'Cipio'r Cestyll' ar Fawrth y 1af. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru yn ystod y mis gyda'r manylion diweddaraf, a pheidiwch ag anghofio dilyn yr hashnod #MisAnnibyniaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Yes Abertawe

Codi baneri a rhannu taflenni
9am, Mawrth 14 - Gorsaf drennau Abertawe

Yes Aberystwyth

Stondin Stryd
Mawrth 7 - Sgwâr Owain Glyndwr

Yes Bethesda

Pnawn Baneri
4-6pm bob prynhawn rhwng Mawrth 4 a 8 - Cylchfan Llys y Gwynt, Bangor A55/A5

Cyfarfod grŵp
7pm, Mawrth 5 - Tafarn y Sior, Carneddi, Bethesda

Rhannu Taflenni
Bob nos rhwng Mawrth 6 a 15 - pob rhan o Ddyffryn Ogwen

Cyfarfod cyhoeddus 'All Cymru fforddio bod yn annibynnol? gyda Dr John Ball + adloniant gan Gwilym Bowen Rhys
7pm, Mawrth 20 - Neuadd Ogwen

Yes Blaenafon

Baneri
9am-11am, 14 Mawrth - Tafarn y Queen Victoria, Prince Street, Blaenfon, NP49BD (maes parcio yn y cefn)

Yes Bro Ffestiniog

Rhannu taflenni
12.30, Mawrth 1 - Clwb Rygbi Bro Ffestiniog

Bore Baneri
7:45 - 9am, Mawrth 2 - Cylchfan Blaenau a chyffordd A470/487 Ty Nant Gellilydan

Cyfarfod grŵp
7pm, Mawrth 9 - Siop Antur Stiniog

Yes Caerdydd

Taflennu
10am, Mawrth 14 - Gorsaf Caerdydd Canolog

Yes Caerfyrddin

Cyfarfod Grŵp
7.30pm, Mawrth 4 - CWRW

Baneri ar Bontydd
12pm, Mawrth 7 – Pont A40, Tre Ioan

Taflennu
7am, Mawrth 13 – Gorsaf Drenau Caerfyrddin

Baneri ar Bontydd
12pm, Mawrth 21 – Pont A40, Tre Ioan

Taflennu
4.30pm, Mawrth 28 – Gorsaf Drenau Caerfyrddin

Yes Y Fenni

Sgwrs gyda John Ball a Siôn Jobbins
7pm, 26 Mawrth - Kings Arms, Y Fenni

Yes Hwlffordd

Sgwrs gan Mike Parker
7pm, Mawrth 18 - Haverhub, Hwlffordd

Yes Machynlleth

Diwrnod Gweithredu yn Llanidloes - dosbarthu taflenni, stondin stryd a baneri ar bontydd
10.30, Mawrth 14 - ar y stryd fawr

Stondin stryd
Bob dydd Mercher - wrth y Wynnstay Arms, Machynlleth

Yes Maesteg

Cwis Tafarn Gŵyl Dewi
7.30pm, Mawrth 4 - McNamara Arms, Maesteg

Yes Rhuddlan

Baneri ar Bontydd
10am, 15 Mawrth - Maes Parcio Y Plough, Llanelwy

Yes Rhuthun

Baneri ar gylchfannau
Bob bore Llun drwy fis Mawrth

Yes Y Trallwng

Baneri ar Bontydd
09:00-12.30, Mawrth 14 - Pont rheilffordd y Drenewydd, dros yr A483

 

PRYD
March 01, 2020 at 12am - 12am
BLE
Cymru
5 RSVPS
Bleddyn Williams
See who else is RSVPing:
Bleddyn Williams

A fyddwch yn dod?

Dangos 3 o ymatebion

  • Hedd Gwynfor
    published this page in Digwyddiadau 2020-03-09 18:26:48 +0000
  • Hedd Gwynfor
    published this page in Digwyddiadau 2020-03-08 21:42:40 +0000
  • Bleddyn Williams
    rsvped +4 2020-03-04 14:04:00 +0000