Symud ymlaen o'r llywio

Delweddau

Delweddau deniadol ac addysgiadol i'ch helpu i hybu annibyniaeth ar y cyfryngau cymdeithasol. Hawdd i'w llawr lwytho, hawdd i'w defnyddio! Mae yna ystod eang o negeseuon syml yma yn esbonio rhai o'r materion mae Cymru yn eu hwynebu heddiw, a pam y byddai Cymru yn ffynnu fel gwlad annibynnol.