Aelodaeth Di-gyflog

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £5 y flwyddyn yn unig os ydych yn ddi-gyflog.

Os nad ydych chi'n ddi-gyflog, yna dewiswch fath gwahanol o aelodaeth yn fan hyn.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad nid-er-elw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

1. Swm

£

2. Eich manylion

Noder: Mae aelodaeth ar gyfer un person yn unig, ac ni allwn gynnig aelodaeth wedi ei rannu. Os ydych chi'n cofrestru mwy nag un person, llenwch y ffurflen hon ar wahân ar gyfer pob person, gan ddefnyddio cyfeiriadau ebost unigryw.

Noder: Defnyddiwch gyfeiriad ebost sy'n perthyn i'r person a enwir uchod. Os nad yw hyn yn bosibl, Cysylltwch â ni.

3. Manylion talu

Rydym yn prosesu data yn unol â'n polisi preifatrwydd.

£5.00