Symud ymlaen o'r llywio
YMUNWCH Â
YESCYMRU
Dros #YourCymru, YesCymru
AELODAETH FLYNYDDOL
AELODAETH FISOL
Addysg Llawn-Amser
Incwm Isel
Dros 65
LAWRLWYTHO FFURFLEN BAPUR
Os nad yw'n bosibl i chi ymuno ar-lein drwy ddefnyddio'r opsiynau uchod, e-bostiwch ni ar [email protected] am gymorth.
NEWID NEU GANSLO AELODAETH
Os hoffech newid eich math o aelodaeth, manylion cyswllt, swm eich taliad misol, neu os hoffech ganslo eich aelodaeth gyda YesCymru, anfonwch e-bost atom ar [email protected].
AMDANOM NI
Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.