YMUNWCH Â
YESCYMRU
Dros #YourCymru,
YesCymru
AELODAETH GOSTYNGOL
LAWRLWYTHO FFURFLEN BAPUR
Os nad yw'n bosibl i chi ymuno ar-lein drwy ddefnyddio'r opsiynau uchod, lawrlwythwch ac argraffwch y ffurflen ganlynol a'i phostio'n ôl atom ni. Manylion llawn ar y ffurflen.
NEWID NEU GANSLO AELODAETH
Os hoffech newid eich math o aelodaeth, manylion cyswllt, swm eich taliad misol, neu os hoffech ganslo eich aelodaeth gyda YesCymru, anfonwch e-bost atom ar [email protected]
AMDANOM NI
Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.