Ymaelodwch â YesCymru

ymuno-yescymru.jpg

Ymunwch â ni i fod yn rhan o’r ymgyrch dros annibyniaeth

Y ffordd orau o ymaelodi yw trwy sefydlu taliad misol ar-lein, ond mae hefyd modd ymaelodi trwy wneud un taliad yn flynyddol. Dewiswch yr opsiwn gorau i chi isod.

Aelodaeth fisol

Aelodaeth flynyddol


Aelodaeth gostyngol

Addysg llawn-amser Di-gyflog Dros 65


Lawrlwytho ffurflen bapur

Os nad yw'n bosibl i chi ymuno ar-lein drwy ddefnyddio'r opsiynau uchod, lawrlwythwch ac argraffwch y ffurflen ganlynol a'i phostio'n ôl atom ni. Manylion llawn ar y ffurflen.

Lawrlwytho ffurflen PDF


Newid neu Ganslo Aelodaeth

Os hoffech newid eich math o aelodaeth, manylion cyswllt, swm eich taliad misol, neu os hoffech ganslo eich aelodaeth gyda YesCymru, anfonwch e-bost atom ar [email protected].


Amdanom Ni

Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.