Talu yn flynyddol

  • Swm
  • Eich manylion
  • Taliad

Swm

Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £24 y flwyddyn yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. Os hoffech dalu bob mis, cliciwch yma.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Nedw Rhys Llewelyn
Betsan Evans
Elin Walker Jones
Rhian Evans-Hill
Rhiannon Williams
Elin Maher
Teilo Trimble
Allan Pickard
Iestyn Thomas
Iris Cross
John Cross
Catrin Elis
Arwel Hughes
Gareth Wood
Dafydd Meurig
Anwen Roberts
Robin Llywelyn
Myrddin ap Dafydd
Rob Phillips
Bethan Harrington
Angharad Clwyd
Nia Williams
Sion Jones
Carolyn Rahman-Turatto
Richard Owen
Winifred Davies
Idris Jones