Talu yn flynyddol

 • Swm
 • Eich manylion
 • Taliad

Swm

Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £24 y flwyddyn yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. Os hoffech dalu bob mis, cliciwch yma.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Iris Cross
John Cross
Catrin Elis
Arwel Hughes
Gareth Wood
Dafydd Meurig
Anwen Roberts
Robin Llywelyn
Myrddin ap Dafydd
Rob Phillips
Bethan Harrington
Angharad Clwyd
Nia Williams
Sion Jones
Carolyn Rahman-Turatto
Richard Owen
Winifred Davies
Idris Jones

Dangos 18 o ymatebion

 • Iris Cross
  donated 2019-07-28 17:00:51 +0100
 • John Cross
  donated 2019-07-28 16:52:14 +0100
 • Catrin Elis
  donated 2019-07-27 21:40:15 +0100
 • Arwel Hughes
  donated 2019-07-27 15:40:42 +0100
 • Gareth Wood
  donated 2019-07-26 10:41:58 +0100
 • Dafydd Meurig
  donated 2019-07-20 11:43:37 +0100
 • Anwen Roberts
  donated 2019-07-19 15:34:37 +0100
 • Robin Llywelyn
  donated 2019-07-11 19:47:03 +0100
 • Myrddin ap Dafydd
  donated 2019-06-19 09:29:50 +0100
 • Rob Phillips
  donated 2019-05-28 11:58:44 +0100
 • Bethan Harrington
  donated 2019-05-17 18:15:51 +0100
 • Angharad Clwyd
  donated 2019-05-11 21:58:06 +0100
 • Nia Williams
  donated 2019-04-26 12:02:57 +0100
 • Sion Jones
  donated 2019-03-28 08:59:35 +0000
 • Carolyn Rahman-Turatto
  donated via 2019-02-11 10:27:51 +0000
 • Richard Owen
  donated via 2019-02-10 15:58:21 +0000
 • Winifred Davies
  donated 2018-11-08 22:27:32 +0000
 • Idris Jones
  donated 2018-10-05 13:05:55 +0100