Talu yn flynyddol

 • Swm
 • Eich gwybodaeth
 • Taliad

Swm

Parhau

Eich Gwybodaeth

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £24 y flwyddyn yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. Os hoffech dalu bob mis, cliciwch yma.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, felly mae hynny'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol. 

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Carolyn Rahman-Turatto
Richard Owen
Winifred Davies
Idris Jones

Dangos 4 o ymatebion

 • Carolyn Rahman-Turatto
  donated via 2019-02-11 10:27:51 +0000
 • Richard Owen
  donated via 2019-02-10 15:58:21 +0000
 • Winifred Davies
  donated 2018-11-08 22:27:32 +0000
 • Idris Jones
  donated 2018-10-05 13:05:55 +0100