Talu yn flynyddol

  • Swm
  • Eich manylion
  • Taliad

Swm

Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £24 y flwyddyn yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. Os hoffech dalu bob mis, cliciwch yma.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad nid-er-elw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Gwyn Eiddior
Dawn Price
Wynfford James
Sharon Morgan
Gareth Vaughan
Alison Halliday
Kelvin Downey
Elain Llwyd
Gethin Jones
Gethin Jones
Jordan Eardley
Cadi Dafydd
morgan hopkins
Nedw Rhys Llewelyn
Betsan Evans
Elin Walker Jones
Rhian Evans-Hill
Rhiannon Williams
Elin Maher
Teilo Trimble
Allan Pickard
Iestyn Thomas
Iris Cross
John Cross
Catrin Elis
Arwel Hughes
Gareth Wood
Dafydd Meurig
Anwen Roberts
Robin Llywelyn