Taliad gostyngol

  • Swm
  • Eich manylion
  • Taliad

Dewiswch swm

Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £5 y flwyddyn yn unig, os ydych mewn addysg amser llawn, yn ddi-waith neu dros 65 oed. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Eirian Owen
Nest Owen
Ann Hopcyn
Rhian Evans-Hill
Huw Jones
Olwen Thomas
Olwen Thomas
Hywel Jones
Owain Sion
Deio Owen
Meiddyn Ladd-Lewis
Gill Griffin
Dewi Gwyn
John Gwilym Jones
Wendy Owen