Ymunwch yn fisol

 • Swm
 • Eich manylion
 • Taliad

Dewiswch swm

Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei filio yn awtomatig bob mis
Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd misol o £2 yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. 

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol. 

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Manon Jones
Nick Alcock
Ieuan Parry
Gareth Huws
Ena Lloyd
Lisa Waters
Huw Davies Davies
Angharad Elias
Miriam Williams
Kate Heneghan
Rhys Thomas
Russell Jones
John Elfyn Gruffydd
Dylan Phillips
Nick Alcock
Ieuan Parry
Gareth Huws
Ena Lloyd
Huw Davies Davies
Angharad Elias
Lisa Waters
Kate Heneghan

Dangos 52 o ymatebion

 • Manon Jones
  started a monthly donation 2019-06-18 16:28:23 +0100
 • Manon Jones
  donated 2019-06-18 16:28:23 +0100
 • Nick Alcock
  donated 2019-06-18 11:05:25 +0100
 • Ieuan Parry
  donated 2019-06-17 12:43:04 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2019-06-15 11:38:41 +0100
 • Ena Lloyd
  donated 2019-06-14 12:28:13 +0100
 • Lisa Waters
  donated 2019-06-14 12:11:40 +0100
 • Huw Davies Davies
  donated 2019-06-14 12:07:52 +0100
 • Angharad Elias
  donated 2019-06-14 11:22:14 +0100
 • Miriam Williams
  donated 2019-06-09 11:32:49 +0100
 • Kate Heneghan
  donated 2019-06-09 11:03:00 +0100
 • Rhys Thomas
  donated 2019-06-03 12:51:08 +0100
 • Russell Jones
  donated 2019-06-03 12:42:20 +0100
 • John Elfyn Gruffydd
  started a monthly donation 2019-05-29 11:11:42 +0100
 • John Elfyn Gruffydd
  donated 2019-05-29 11:11:42 +0100
 • Dylan Phillips
  started a monthly donation 2019-05-23 21:30:57 +0100
 • Dylan Phillips
  donated 2019-05-23 21:30:57 +0100
 • Nick Alcock
  donated 2019-05-18 11:38:33 +0100
 • Ieuan Parry
  started a monthly donation 2019-05-18 00:27:50 +0100
 • Ieuan Parry
  donated 2019-05-18 00:27:50 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2019-05-15 12:07:44 +0100
 • Ena Lloyd
  started a monthly donation 2019-05-14 21:48:48 +0100
 • Ena Lloyd
  donated 2019-05-14 21:48:48 +0100
 • Huw Davies Davies
  donated 2019-05-14 11:57:09 +0100
 • Angharad Elias
  started a monthly donation 2019-05-14 09:01:38 +0100
 • Angharad Elias
  donated 2019-05-14 09:01:38 +0100
 • Lisa Waters
  started a monthly donation 2019-05-14 07:16:23 +0100
 • Lisa Waters
  donated 2019-05-14 07:16:23 +0100
 • Kate Heneghan
  started a monthly donation 2019-05-09 19:27:04 +0100
 • Kate Heneghan
  donated 2019-05-09 19:27:04 +0100