Ymunwch yn fisol

 • Swm
 • Eich manylion
 • Taliad

Dewiswch swm

Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei filio yn awtomatig bob mis
Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd misol o £2 yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. 

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol. 

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Sion Llwyd
Einir Williams
Manon Jones
Nick Alcock
Ieuan Parry
Beti Rhys
Gareth Huws
Ena Lloyd
Huw Davies Davies
Angharad Elias
Kate Heneghan
Miriam Williams
Stifyn Davies
Gwenith Owen
Elen Owen
Megan Elias
David Bullock
Elgan Davies
Rhys Thomas
Russell Jones
Rheon Jones
Jane Aaron
Alun Tudur
Heledd Francis
John Gruffydd
Iwan Ellis-Roberts
Angharad Gwyn
Helen Kalliope Smith

Dangos 183 o ymatebion

 • Sion Llwyd
  donated 2019-10-18 14:31:49 +0100
 • Einir Williams
  donated via 2019-10-18 12:31:20 +0100
 • Manon Jones
  donated 2019-10-18 11:48:53 +0100
 • Nick Alcock
  donated 2019-10-18 11:03:48 +0100
 • Ieuan Parry
  donated 2019-10-17 11:42:02 +0100
 • Beti Rhys
  donated 2019-10-16 14:53:00 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2019-10-15 11:03:39 +0100
 • Ena Lloyd
  donated 2019-10-14 12:52:38 +0100
 • Huw Davies Davies
  donated 2019-10-14 11:46:42 +0100
 • Angharad Elias
  donated 2019-10-14 11:04:47 +0100
 • Kate Heneghan
  donated 2019-10-09 13:25:02 +0100
 • Miriam Williams
  donated 2019-10-09 11:15:46 +0100
 • Stifyn Davies
  donated 2019-10-08 12:50:29 +0100
 • Gwenith Owen
  donated 2019-10-08 11:51:19 +0100
 • Elen Owen
  donated 2019-10-07 11:39:28 +0100
 • Megan Elias
  started a monthly donation 2019-10-05 23:07:46 +0100
 • Megan Elias
  donated 2019-10-05 23:07:46 +0100
 • David Bullock
  donated 2019-10-04 11:42:08 +0100
 • Elgan Davies
  donated 2019-10-04 11:13:31 +0100
 • Rhys Thomas
  donated 2019-10-03 12:05:10 +0100
 • Russell Jones
  donated 2019-10-03 11:57:14 +0100
 • Rheon Jones
  donated 2019-10-03 11:13:00 +0100
 • Jane Aaron
  donated 2019-10-02 11:15:26 +0100
 • Alun Tudur
  donated 2019-09-30 13:47:08 +0100
 • Heledd Francis
  donated 2019-09-30 11:15:55 +0100
 • John Gruffydd
  donated 2019-09-29 11:45:05 +0100
 • Iwan Ellis-Roberts
  donated 2019-09-29 11:12:20 +0100
 • Angharad Gwyn
  donated 2019-09-29 11:04:00 +0100
 • Helen Kalliope Smith
  started a monthly donation 2019-09-28 13:57:32 +0100
 • Helen Kalliope Smith
  donated 2019-09-28 13:57:32 +0100