Ymunwch yn fisol

 • Swm
 • Eich gwybodaeth
 • Taliad

Swm

Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei filio yn awtomatig bob mis
Parhau

Eich Gwybodaeth

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd misol o £2 yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. 

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, felly mae hynny'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol. 

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Nick Alcock
Miriam Williams
Miriam Williams
Miriam Williams
Miriam Williams

Dangos 7 o ymatebion

 • Nick Alcock
  started a monthly donation 2019-03-18 22:06:49 +0000
 • Nick Alcock
  donated 2019-03-18 22:06:49 +0000
 • Miriam Williams
  donated 2019-03-09 13:52:47 +0000
 • Miriam Williams
  donated 2019-02-09 13:25:49 +0000
 • Miriam Williams
  donated 2019-01-09 15:36:01 +0000
 • Miriam Williams
  started a monthly donation 2018-12-09 23:11:41 +0000
 • Miriam Williams
  donated 2018-12-09 23:11:41 +0000