Ymunwch yn fisol

 • Swm
 • Eich manylion
 • Taliad

Dewiswch swm

Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei filio yn awtomatig bob mis
Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd misol o £2 yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. 

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol. 

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Huw Thomas
Sion Llwyd
Manon Jones
Einir Williams
Gareth Rees
Nick Alcock
Gwilym Rhys
Ieuan Parry
Llio Elenid Owen
Beti Rhys
Dylan Jones
Gareth Huws
Gwenllian Wyn
Sian Hughes
Catrin Dafydd
Dyfed Huws
Osian Gruffydd
Ena Lloyd
Angharad Elias
Huw Davies
Gwion Parri
Sioned Glyn
Llinos Williams
Cai Jones
Eryl Jones
Gruff John
Gwenllian Williams

Dangos 351 o ymatebion

 • Huw Thomas
  started a monthly donation 2020-01-18 20:37:52 +0000
 • Huw Thomas
  donated 2020-01-18 20:37:52 +0000
 • Sion Llwyd
  donated 2020-01-18 12:54:24 +0000
 • Manon Jones
  donated 2020-01-18 11:08:50 +0000
 • Einir Williams
  donated via 2020-01-18 11:03:47 +0000
 • Gareth Rees
  started a monthly donation 2020-01-18 10:40:14 +0000
 • Gareth Rees
  donated 2020-01-18 10:40:14 +0000
 • Nick Alcock
  donated 2020-01-18 10:00:51 +0000
 • Gwilym Rhys
  donated 2020-01-17 12:26:54 +0000
 • Ieuan Parry
  donated 2020-01-17 10:34:54 +0000
 • Llio Elenid Owen
  donated 2020-01-17 10:01:37 +0000
 • Beti Rhys
  donated 2020-01-16 12:10:25 +0000
 • Dylan Jones
  donated 2020-01-15 12:01:48 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2020-01-15 11:28:17 +0000
 • Gwenllian Wyn
  donated 2020-01-15 10:31:08 +0000
 • Sian Hughes
  donated 2020-01-14 12:19:12 +0000
 • Catrin Dafydd
  donated 2020-01-14 12:13:36 +0000
 • Dyfed Huws
  donated 2020-01-14 11:39:53 +0000
 • Osian Gruffydd
  donated 2020-01-14 11:34:00 +0000
 • Ena Lloyd
  donated 2020-01-14 10:32:03 +0000
 • Angharad Elias
  donated 2020-01-14 10:24:46 +0000
 • Huw Davies
  donated 2020-01-14 10:24:13 +0000
 • Gwion Parri
  donated 2020-01-14 10:14:46 +0000
 • Sioned Glyn
  started a monthly donation 2020-01-13 20:55:28 +0000
 • Sioned Glyn
  donated 2020-01-13 20:55:27 +0000
 • Llinos Williams
  donated 2020-01-13 14:37:48 +0000
 • Cai Jones
  donated 2020-01-13 13:02:07 +0000
 • Eryl Jones
  donated 2020-01-13 11:56:00 +0000
 • Gruff John
  donated via 2020-01-13 11:28:16 +0000
 • Gwenllian Williams
  donated 2020-01-13 11:03:15 +0000