Ymunwch yn fisol

 • Swm
 • Eich manylion
 • Taliad

Dewiswch swm

Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei filio yn awtomatig bob mis
Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd misol o £2 yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. 

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol. 

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Ena Lloyd
Einir Williams
Sion Llwyd
Manon Jones
Nick Alcock
Ieuan Parry
Beti Rhys
Gareth Huws
Angharad Elias
Huw Davies Davies
Kate Heneghan
Miriam Williams
Elgan Davies
Russell Jones
Rhys Thomas
Jane Aaron
Heledd Francis
Alun Tudur
Iwan Ellis-Roberts
Angharad Gwyn
John Gruffydd
Nia Roberts

Dangos 109 o ymatebion

 • Ena Lloyd
  donated 2019-08-19 12:30:19 +0100
 • Einir Williams
  donated via 2019-08-18 12:43:42 +0100
 • Sion Llwyd
  donated 2019-08-18 12:39:34 +0100
 • Manon Jones
  donated 2019-08-18 11:42:58 +0100
 • Nick Alcock
  donated 2019-08-18 11:22:46 +0100
 • Ieuan Parry
  donated 2019-08-17 11:27:03 +0100
 • Beti Rhys
  donated 2019-08-16 11:08:22 +0100
 • Gareth Huws
  donated 2019-08-15 12:43:57 +0100
 • Angharad Elias
  donated 2019-08-14 14:35:54 +0100
 • Huw Davies Davies
  donated 2019-08-14 11:35:17 +0100
 • Kate Heneghan
  donated 2019-08-09 12:23:37 +0100
 • Miriam Williams
  donated 2019-08-09 11:26:56 +0100
 • Elgan Davies
  started a monthly donation 2019-08-04 06:59:09 +0100
 • Elgan Davies
  donated 2019-08-04 06:59:09 +0100
 • Russell Jones
  donated 2019-08-03 12:33:09 +0100
 • Rhys Thomas
  donated 2019-08-03 12:25:40 +0100
 • Jane Aaron
  started a monthly donation 2019-08-02 19:42:48 +0100
 • Jane Aaron
  donated 2019-08-02 19:42:48 +0100
 • Heledd Francis
  started a monthly donation 2019-07-30 17:14:15 +0100
 • Heledd Francis
  donated 2019-07-30 17:14:15 +0100
 • Alun Tudur
  started a monthly donation 2019-07-30 10:13:14 +0100
 • Alun Tudur
  donated 2019-07-30 10:13:14 +0100
 • Iwan Ellis-Roberts
  started a monthly donation 2019-07-30 00:46:44 +0100
 • Iwan Ellis-Roberts
  donated 2019-07-30 00:46:44 +0100
 • Angharad Gwyn
  started a monthly donation 2019-07-29 23:43:55 +0100
 • Angharad Gwyn
  donated 2019-07-29 23:43:55 +0100
 • John Gruffydd
  donated 2019-07-29 11:58:15 +0100
 • Nia Roberts
  started a monthly donation 2019-07-28 07:56:28 +0100
 • Nia Roberts
  donated 2019-07-28 07:56:28 +0100
 • Dion Roberts
  started a monthly donation 2019-07-27 21:00:38 +0100