Ymunwch yn fisol

 • Swm
 • Eich manylion
 • Taliad

Dewiswch swm

Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei filio yn awtomatig bob mis
Parhau

Eich Manylion

Parhau Yn ôl

Taliad

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd misol o £2 yn unig. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda. 

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol. 

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

See who else is donating:
Kate Heneghan
Miriam Williams
Elen Owen
Branwen Gwyn
Megan Elias
David Bullock
Elgan Davies
Rhys Thomas
Russell Jones
Rheon Jones
Jane Aaron
Heledd Francis
Alun Tudur
Trefor a Llinos Lanini-Jones
Iwan Ellis-Roberts
Angharad Gwyn
John Elfyn Gruffydd
Nia Roberts
Helen Kalliope Smith
Iwan Thomas
Dion Roberts
Cathrin Llywelyn
Trystan Thomas
Dylan Phillips
Wyn Isaac
Gwenan Gruffydd
Eluned Winney

Dangos 251 o ymatebion

 • Kate Heneghan
  donated 2019-12-09 11:48:58 +0000
 • Miriam Williams
  donated 2019-12-09 10:35:40 +0000
 • Elen Owen
  donated 2019-12-07 10:28:45 +0000
 • Branwen Gwyn
  started a monthly donation 2019-12-06 20:02:30 +0000
 • Branwen Gwyn
  donated 2019-12-06 20:02:30 +0000
 • Megan Elias
  donated 2019-12-05 10:46:03 +0000
 • David Bullock
  donated 2019-12-04 10:35:03 +0000
 • Elgan Davies
  donated 2019-12-04 10:29:03 +0000
 • Rhys Thomas
  donated 2019-12-03 12:06:36 +0000
 • Russell Jones
  donated 2019-12-03 11:45:59 +0000
 • Rheon Jones
  donated 2019-12-03 11:06:04 +0000
 • Jane Aaron
  donated 2019-12-02 11:05:57 +0000
 • Heledd Francis
  donated 2019-11-30 14:20:44 +0000
 • Alun Tudur
  donated 2019-11-30 12:22:26 +0000
 • Trefor a Llinos Lanini-Jones
  donated 2019-11-30 10:18:03 +0000
 • Iwan Ellis-Roberts
  donated 2019-11-29 11:37:04 +0000
 • Angharad Gwyn
  donated 2019-11-29 11:26:45 +0000
 • John Elfyn Gruffydd
  donated 2019-11-29 10:38:36 +0000
 • Nia Roberts
  donated 2019-11-28 11:37:40 +0000
 • Helen Kalliope Smith
  donated 2019-11-28 10:55:06 +0000
 • Iwan Thomas
  donated 2019-11-27 11:59:51 +0000
 • Dion Roberts
  donated 2019-11-27 11:28:27 +0000
 • Cathrin Llywelyn
  donated 2019-11-26 10:39:07 +0000
 • Trystan Thomas
  started a monthly donation 2019-11-23 22:00:07 +0000
 • Trystan Thomas
  donated 2019-11-23 22:00:07 +0000
 • Dylan Phillips
  donated 2019-11-23 13:31:19 +0000
 • Wyn Isaac
  started a monthly donation 2019-11-23 10:51:58 +0000
 • Wyn Isaac
  donated 2019-11-23 10:51:58 +0000
 • Gwenan Gruffydd
  donated via 2019-11-23 10:32:13 +0000
 • Eluned Winney
  donated 2019-11-22 10:02:13 +0000