Datganiad YesCymru

Yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol diweddar YesCymru, mae pedwar swyddog y Pwyllgor Canolog wedi ymddiswyddo - Iestyn ap Rhobert (Cadeirydd), Rhydian Hughes (Is-Gadeirydd), Moelwen Gwyndaf (Ysgrifennydd) a Gweirydd ap Gwyndaf (Trysorydd).

Hoffai YesCymru ddiolch iddynt oll am y gwaith enfawr a'r ymrwymiad a roddwyd ganddynt i'r achos dros annibyniaeth i Gymru. Maent wedi chwarae rhan bwysig yng ngwaith y Pwyllgor Canolog, sydd wedi cymryd YesCymru o syniad i ymgyrch genedlaethol, gan arwain y cynnydd mewn cefnogaeth o annibyniaeth i Gymru.

Darllenwch fwy

Mae YesCymru yn croesawu cynnydd enfawr mewn cefnogaeth i annibyniaeth Cymru

YesCymru welsh independence poll

Mae YesCymru, yr ymgyrch llawr gwlad ar gyfer annibyniaeth Cymru, wedi croesawu ymchwil newydd gan brifysgolion Caerdydd a Chaeredin, sy'n dangos bod 19% o bobl yng Nghymru yn credu y dylai'r wlad fod yn annibynnol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae arolygon wedi awgrymu y gallai cefnogaeth i annibyniaeth fod wedi bod yn is na 10%. Ond mae'r maint sampl mawr, o fwy na dau fil o bobl, yn dangos bod cefnogaeth bellach yn llawer uwch, gyda un o bob pump yn gefnogol.

Darllenwch fwy

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Darllenwch fwy

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Byddai mwyafrif mwy i’r Ceidwadwyr yn hwb pellach

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth

Darllenwch fwy