Newyddion o Gyfarfod Arbennig YesCymru

Rydym yn falch o gyhoeddi aelodau newydd pwyllgor canolog YesCymru a etholwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar yr 8fed o Ragfyr 2018:

Siôn Jobbins (Cadeirydd)
Cian Ciarán (Is-gadeirydd)
Hedd Gwynfor (Ysgrifennydd)
Gwyn Llewelyn (Trysorydd)
Ifor ap Dafydd
Dilys Davies
Aran Jones
Bethan Siân Jones
Huw Marshall
Chantel Mathias
Mirain Llwyd Owen
Julian Hughes Watts

Diolchwn i'r pwyllgor blaenorol am eu gwaith.

Cafodd y Cyfansoddiad canlynol ei fabwysiadu yn y Cyfarfod Cyffredinol:

Cyfansoddiad YesCymru, 8 Rhagfyr, 2018

Cafodd y cynigion canlynol eu pasio yn y Cyfarfod Cyffredinol:

1. Cynnig gan Gwion Hallam
2. Cynnig gan YesCymru Llundain

Dywedodd y Cadeirydd newydd Siôn Jobbins,

"Ni 'di bod yn trafod cyfansoddiad mewnol YesCymru am fisoedd. O hyn ymlaen, yr unig gyfansoddiad bydd YesCymru yn ei drafod fydd cyfansoddiad Cymru annibynnol. Mae Prydain yn marw, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod holl aelodau a chefnogwyr YesCymru yn barod i weithio tuag at greu Cymru annibynnol allan o lanast a methiant Prydeindod."

Hefyd dyma erthygl gan Golwg 360.

Mae YesCymru yn darparu'r Llyfrgell Annibyniaeth i annog trafodaeth bellach ar faterion yn ymwneud ag Annibyniaeth i Gymru. Barn yr awduron a/neu'r cyhoeddwr gwreiddiol yw'r safbwyntiau a fynegir, ac nid yw eu hymddangosiad yn y Llyfrgell Annibyniaeth yn awgrymu bod YesCymru yn cymeradwyo'r cynnwys nac unrhyw endid a gynrychiolir ynddo. Darperir yr holl gynnwys o wefannau trydydd parti "fel y mae", heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd na chywirdeb.