Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol


Cyfle rhagorol i ymuno â thîm Yes Cymru. Mae Yes Cymru yn hyrwyddo annibyniaeth i Gymru drwy ystod o weithgareddau, er mwyn dangos y byddai Cymru, fel cymaint o genhedloedd eraill drwy'r byd, yn fwy effeithiol drwy ofalu am ei materion ei hun fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach.

Rydym ni'n edrych am Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a fydd yn ymgysylltu a datblygu ein dilynwyr cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter, Instagram, TikTok a You Tube. Mae’r swydd yn cynnwys creu, postio ac ymateb i weithgareddau cyfryngau cymdeithasol o fewn ein strategaeth gyffredinol a gwerthoedd a moeseg.

Mae'r gallu i gyfathrebu i safon foddhaol ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy'r Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Mi fyddwch chi'n wych wrth gyflawni'r canlynol

· Yn frwdfrydig am annibyniaeth a bwriad YesCymru

· Deall effaith y cyfryngau cymdeithasol wrth yrru’r cymhelliad yma

· Datblygu cyfrifon YesCymru ar draws amrywiaeth o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan dargedu cynulleidfaoedd allweddol

· Creu Cylchlythyr

· Creu graffeg, GIF, fideos ac anghenion eraill

· Golygu fideo a chynnwys delweddol eraill

· Cynyddu aelodaeth YesCymru drwy ymgysylltu cyfryngau cymdeithasol

· Monitro ac adrodd ar berfformiad ymgysylltu cyfryngau cymdeithasol ar draws pob sianel

· Bod ar flaen y gad gyda thueddiadau cymdeithasol a llwyfannau newydd

· Adolygu sianeli yn gyson a nodi cyfleoedd newydd i dyfu a datblygu

Gallwch chi ddisgwyl:

 • 33 diwrnod o wyliau'r flwyddyn pro rata, sy'n cynnwys Gwyliau Banc
 • Cynllun Pensiwn y Cwmni
 • Gweithio o gartref - oriau hyblyg er y bydd angen presenoldeb mewn cyfarfodydd neu achlysuron a drefnwyd.
 • Cyflog o £30,000.00 y flwyddyn

Gofynion y Swydd

 • Profiad blaenorol mewn swydd debyg
 • Y gallu i gynllunio, saethu a golygu ffilmiau byr o ansawdd uchel gydag amrywiaeth eang o drawsnewidiadau
 • Profiad o reoli datblygiad cynnwys
 • Profiad o ddefnyddio holl becynnau Microsoft a dylunio
 • I ddangos creadigrwydd a throchi yn y cyfryngau cymdeithasol
 • Trefnus
 • Llygad am fanylder

Cymwysterau

 • Cyfryngau Cymdeithasol (blwyddyn yn ddelfrydol)
 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata (blwyddyn yn ddelfrydol)

I ymgeisio danfonwch CV a llythyr cais at [email protected] erbyn 05/06/2022

Dangos 1 ymateb

 • Bethan Williams
  published this page in Swyddi 2022-05-11 12:45:47 +0100