Aelodaeth YesCymru yn cyrraedd 8,000

Mae YesCymru, yr ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru, wedi gweld cynnydd enfawr mewn cefnogaeth eleni, gan gyrraedd 8,000 aelod yn ddiweddar, i fyny o tua 2,500 o aelod ar ddechrau'r flwyddyn.

Croesawodd Sion Jobbins, Cadeirydd YesCymru, yr aelodau newydd, meddai: “Mae hyn yn newyddion gwych! Mae’r aelodau newydd hyn wedi ychwanegu hwb enfawr i’r mudiad. Mae ein haelodau yn fywiog ac yn angerddol yn eu penderfyniad i adeiladu Cymru newydd sy'n gofalu ar ôl holl drigolion Cymru.

“Yr hyn sydd wedi helpu i gyflymu twf YesCymru, yw bod pobl wedi gweld bod ein Senedd yn llawer mwy cymwys i redeg materion Cymru’ na San Steffan, a gallwn wneud hynny gyda mwy o empathi a thosturi hefyd.

“Ni fu ymgyrchu traddodiadol yn bosibl eleni, roedd rhaid i ni ganslo tair gorymdaith annibyniaeth fawr yn Wrecsam, Abertawe a Thredegar o achos Covid-19, ond mae ein haelodau yn ddisglair ac yn arloesol ac rydym eisoes yn gweld ffyrdd newydd o argyhoeddi eraill o’r angen am annibyniaeth. Mae 2021 yn mynd i fod yn flwyddyn ddiddorol iawn yn hanes Cymru, a dwi’n sicr y bydd YesCymru a’r ymgyrch dros annibyniaeth yn parhau i fynd o nerth i nerth”

Mae YesCymru yn darparu'r Llyfrgell Annibyniaeth i annog trafodaeth bellach ar faterion yn ymwneud ag Annibyniaeth i Gymru. Barn yr awduron a/neu'r cyhoeddwr gwreiddiol yw'r safbwyntiau a fynegir, ac nid yw eu hymddangosiad yn y Llyfrgell Annibyniaeth yn awgrymu bod YesCymru yn cymeradwyo'r cynnwys nac unrhyw endid a gynrychiolir ynddo. Darperir yr holl gynnwys o wefannau trydydd parti "fel y mae", heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd na chywirdeb.

Dangos 1 ymateb

  • YesCymru
    published this page in Newyddion/Blog 2020-11-19 13:58:45 +0000