Symud ymlaen o'r llywio

Amdanom Ni

Nod YesCymru fel mudiad yw ennill annibyniaeth i Gymru

Dim ond Cymru annibynnol, gyda’i llywodraeth a’i sefydliadau ei hun, wedi’u hethol a’u creu gan bobl Cymru allwn ni ymddiried ynddi i lywodraethu er lles ei phobl.

Rydym ni’n credu y dylai Cymru fod yn wlad annibynnol yn y dyfodol, un sy’n croesawu a dathlu pob un sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt. 

CWMNI CYFYNGEDIG TRWY WARANT

  • YesCymru Cyf yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif cwmni 12426443

  • Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw: Tŷ Derw, Lime Tree Court, Cardiff Gate, Caerdydd, CF23 8AB

Cwmni cyfyngedig trwy warant yw YesCymru sy’n cael ei redeg gan fwrdd o hyd at undeg saith o gyfarwyddwyr wedi’u hethol gan yr aelodau. 

Mae'r holl arian sy'n cael ei godi yn mynd yn syth tuag at ein hymgyrch dros annibyniaeth i Gymru er mwyn talu am staff, gwaith arbenigol ar y cyfryngau cymdeithasol a marchnata, graffeg, dylunio, hysbysebu, taflenni, posteri, baneri ac ymchwil. Mae cyfran o'r arian hefyd yn mynd tuag at ein grwpiau lleol i'w helpu i hybu’r achos yn eu ffordd eu hunain. Ariennir YesCymru yn llwyr gan ffioedd aelodaeth a gwerthiannau o'r siop ar-lein.  

 

STAFF 

Gwern Gwynfil - Prif Weithredwr

Tomos Williams - Swyddog Gweithredol

Jamie Evans - Trefnydd Grwpiau a Digwyddiadau

Tanya Jenkins - Swyddog Cyllid a Gweinyddol

 

AELODAU O'R CORFF LLWYODRAETHU CENEDLAETHOL

Gogledd Cymru

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gorllewin De Cymru

Canol De Cymru

Dwyrain De Cymru

Tu hwnt i Gymru

Elfed Williams

Ethan Jones

 

 

 

Gaynor Jones

Geraint Thomas

Aled Jones

 

 

 

 

 

 

Cinzia Yates

Simon Hobson

 

 

 

                          

Naomi Hughes

Phyl Griffiths

 

 

 

 

Barry Parkin

David Hannington-Smith