Amdanom Ni

Ein nod yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru. Os hoffech chi ymuno gyda YesCymru, gallwch wneud hynny yma.


Nid-er-elw

Sefydliad nid-er-elw yw YesCymru sy'n cael ei redeg gan bwyllgor o wirfoddolwyr a etholwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol diwethaf. Mae'r holl arian sy'n cael ei godi yn mynd yn uniongyrchol tuag at ein hymgyrch dros Annibyniaeth trwy dalu am waith arbenigol ar y cyfryngau cymdeithasol a marchnata, graffeg, dylunio, hysbysebu, taflenni, posteri, baneri ac ymchwil. Mae cyfran o'r arian hefyd yn mynd i'r grwpiau lleol i'w helpu i ledaenu'r gair yn eu ffordd eu hunain. Ariennir YesCymru yn llwyr gan ffioedd aelodaeth a gwerthiannau o'r siop ar-lein.

Dyma ddadansoddiad o sut y gwnaethom wario'ch arian chi yn ystod 2020.


Dolenni pwysig