Symud ymlaen o'r llywio

Amdanom Ni

Nod YesCymru fel mudiad yw ennill Annibyniaeth i Gymru

Dim ond Cymru annibynnol, gyda’i llywodraeth a’i sefydliadau ei hun, wedi’u hethol a’u creu gan bobl Cymru allwn ni ymddiried ynddi i lywodraethu er lles ei phobl.

Rydym ni’n credu y dylai Cymru fod yn wlad annibynnol, un sy’n croesawu a dathlu pob un sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt. 

Ymunwch â Ni!

Ni fyddai mudiad YesCymru yn bodoli heb ei aelodau. Mae’r rhwydwaith o aelodau yn ymestyn led led y wlad ac ariennir YesCymru gan ffioedd aelodaeth.

Os hoffech chi weld Cymru Annibynnol Ymunwch â Ni.

Corff Llywodraethu Cenedlaethol (CLlC)

Corff Llywodraethu Cenedlaethol YesCymru sy'n rhedeg gwaith YesCymru o ddydd i ddydd. Etholir aelodau i'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol gan yr aelodaeth mewn Cyfarfodydd Cyffredinol.

Aelodau o'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol (Chwefror 2024)

 • Phyl Griffiths (Cadeirydd) - Dwyrain y De
 • Naomi Hughes (Is-Gadeirydd) - Dwyrain y De
 • Rob Hughes - Dwyrain y De
 • Mike Murphy - Canol y De
 • Aled Jones - Canolbarth a'r Gorllewin
 • Gaynor Jones - Canolbarth a'r Gorllewin
 • Jim Dunkley - Canolbarth a'r Gorllewin
 • Sam Murphy - Gorllewin y De
 • Elfed Williams - Gogledd
 • Maria Pritchard - Gogledd
 • Barry Parkin - Tu allan i Gymru

Grwpiau YesCymru

Mae grwpiau yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau mewn cymunedau ar draws Cymru. Pam na wnewch chi ymuno gyda'ch grŵp lleol a chymryd rhan yn y daith tuag at annibyniaeth?

Mae gan YesCymru ddwsinau o grwpiau ar hyd a lled Cymru. Mae nifer o wahanol fathau o Grwpiau yn bodoli gan gynnwys Grwpiau Achrededig, Grwpiau Cyswllt, Grwpiau Daearyddol, Grwpiau Gwarchodedig a/neu Grwpiau Thematig. Darllenwch rhagor am Grwpiau YesCymru.

Pa Fath o Fudiad yw YesCymru?

 • Mae YesCymru Cyf yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif cwmni 12426443.

 • Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw: Tŷ Derw, Lime Tree Court, Cardiff Gate, Caerdydd, CF23 8AB.

 • Erthyglau Cymdeithasu YesCymru

 • Is-ddeddfau YesCymru

Staff YesCymru

Sut mae YesCymru yn cael ei Ariannu?

Ariennir YesCymru yn llwyr gan ffioedd aelodaeth a gwerthiannau o'r siop ar-lein. 

Mae'r holl arian sy'n cael ei godi yn mynd yn syth tuag at ein hymgyrch dros annibyniaeth i Gymru er mwyn talu am staff, gwaith arbenigol ar y cyfryngau cymdeithasol a marchnata, graffeg, dylunio, hysbysebu, taflenni, posteri, baneri ac ymchwil.

Mae cyfran o'r arian hefyd yn mynd tuag at ein grwpiau lleol i'w helpu i hybu’r achos yn eu ffordd eu hunain.