Symud ymlaen o'r llywio

Erthyglau

Nid yw’r erthyglau hyn o reidrwydd yn mynegi barn YesCymru ond fe’u darperir i ysgogi trafodaeth a rhannu gwybodaeth am y posibiliadau mewn Cymru annibynnol.

Mudiad Eryr Wen

December 04, 2023

Nid yw'r sefydliad brenhinol yn fwy na chur pen ers myrdd o flynyddoedd. Mae’n sefydliad sy’n annemocrataidd ac yn crynhoi’r gwaethaf o ran anghydraddoldeb economaidd a snobyddiaeth elitaidd. Er ei bod bellach yn sefydliad...

Darllen Mwy Rhannu