Siop YesCymru

Covid-19: Rydyn ni'n prosesu archebion unwaith yr wythnos ar ddyddiau Sadwrn, felly archebwch erbyn hanner nos ar ddydd Gwener i dderbyn eich archeb gyda archebion yr wythnos. Rydym yn defnyddio post ail ddosbarth sydd fel arfer yn cymryd 2-3 diwrnod, ond gall gymryd mwy o amser ar hyn o bryd. Un person fydd yn prosesu archebion, a byddwn yn dilyn yr holl ganllawiau hylendid parthed Covid-19 yn drylwyr.

Hafan Siop YesCymru