Annibyniaeth yn dy boced

Ni allwn honni fod gennym yr holl atebion, ond mae’r llyfryn hwn yn cynnig sail cychwynnol pwysig a chadarnhaol ar gyfer trafodaeth. Ein gobaith yw y bydd YesCymru yn gallu newid holl naws a chynnwys y drafodaeth honno yn sylfaenol. Dyma’r argraffiad cyntaf o Annibyniaeth yn dy boced. Bydd mwy o argraffiadau wrth i’r drafodaeth ddatblygu.

Prynwch gopi caled o’r llyfryn am £5 (+ £2 postio) – Trwy wefan Y Lolfa)

Annibyniaeth yn dy boced