Annibyniaeth yn dy boced

Ni allwn honni fod gennym yr holl atebion, ond mae’r llyfryn 'Annibyniaeth yn dy Boced' yn cynnig sail cychwynnol pwysig a chadarnhaol ar gyfer trafodaeth.

Ein gobaith yw y bydd YesCymru yn gallu newid holl naws a chynnwys y drafodaeth ar Annibyniaeth yn sylfaenol.

Independence in your pocket