Symud ymlaen o'r llywio

Annibyniaeth yn dy boced

Ni allwn honni fod gennym yr holl atebion, ond mae’r llyfryn 'Annibyniaeth yn dy Boced' yn cynnig sail cychwynnol pwysig a chadarnhaol ar gyfer trafodaeth.

Ein gobaith yw y bydd YesCymru yn gallu gwneud newid sylfaenol i holl naws a chynnwys y drafodaeth ar Annibyniaeth.