Radio YesCymru

Ein bwriad yw dechrau gwasanaeth cyson o newyddion a barn am Gymru a’r Byd o safbwynt Cymru. Byddwn yn hyrwyddo annibyniaeth i Gymru – cyflwr naturiol pob cenedl.

Gwrando'n fyw

Rhagor o benodau

Gwesteion

Cysylltu

Criw Radio YesCymru