Cyfrannu

Rydyn ni wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol i Gymru: yn sgil datblygiadau yn yr Alban ac Iwerddon, mae cwestiwn hanfodol bwysig yn ein hwynebu:

"Ydyn ni eisiau bod yn rhan o wladwriaeth ynysig 'Lloegr a Chymru'”?

NEU

"Ydyn ni eisiau gweld Cymru yn wlad annibynnol sy’n cydweithio’n llawn gyda’n cymdogion yng gweddill y Byd?"

Ar yr adeg allweddol hon, rydyn ni fel mudiad angen adnoddau arnom i sicrhau ein bod yn gallu rhedeg yr ymgyrch fwyaf effeithiol posib i ennill annibyniaeth i Gymru.

Felly os yw’r gallu gennych chi, cyfrannwch yma os gwelwch yn dda:

Does dim pleidiau gwleidyddol na busnesau mawrion yn ein cefnogi – mae angen eich cefnogaeth chi arnon ni er mwyn ennill y dydd.

Rydyn ni’n grŵp gwbl wirfoddol ar hyn o bryd, ond, gyda eich cefnogaeth, rydyn ni’n gobeithio cyflogi aelod llawn amser o staff i gefnogi ein gwaith ymgyrchu. Cyfrannwch yn hael os gwelwch yn dda.

Yn gywir,

Siôn Jobbins
Cadeirydd, Yes Cymru

See who else is donating:
Nia Roberts
Manon Davies
Awel Trefor
william griffiths

Dangos 6 o ymatebion

 • Nia Roberts
  donated 2019-05-14 22:16:29 +0100
 • Dewi Gwyn
  followed this page 2019-05-14 00:38:47 +0100
 • Manon Davies
  donated 2019-05-04 10:38:09 +0100
 • Bethan Jones
  followed this page 2019-04-29 14:03:25 +0100
 • Awel Trefor
  donated 2019-03-30 10:23:21 +0000
 • william griffiths
  donated 2019-03-16 21:13:03 +0000