Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru

 • Deiseb dan sylw

  25,000 dros Annibyniaeth

  FE DDARU NI CHWALU'R NOD GWREIDDIOL O 10,000...

  FELLY 'DYN NI WEDI GOSOD NOD NEWYDD!

  11,772Enw
  25,000 enw

  Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd wedi gwneud yr addewid i bleidleisio "Ie" dros annibyniaeth i Gymru mewn refferendwm.

  Beth am fod yn 1 o'r 25,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

  Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", llofnodwch yr addewid isod, a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

  A fyddwch yn llofnodi?

 • Y diweddaraf o'r blog

  Newyddion

  Annibyniaeth - Dadl hanesyddol yn y Senedd

  Wrth ymateb i’r drafodaeth hanesyddol ar lawr y Senedd sy’n galw am rymoedd i Gymru allu galw refferendwm dros annibyniaeth dywedodd Cadeirydd YesCymru, Siôn Jobbins:

  “Mae bywyd a gwleidyddiaeth yn newid yn sydyn iawn yng Nghymru. Heddiw bydd y ddadl gyntaf erioed ar annibyniaeth yn y Senedd a’i hawl i benderfynu dyfodol Cymru. 

  “Mae annibyniaeth yn rhywbeth sy’n cael ei drafod yn fwy yn y prif ffrwd wrth i bobl o gefndiroedd gwahanol weld y gall ein Senedd reoli Cymru yn llawer gwell na San Steffan.”

  Parhau i ddarllen

  Arolwg Barn - Lloegr Annibynnol

  Diwedd y Ceidwadwyr Unoliaethol? Rhwyg ymysg Torïaid ynglŷn â pharhad yr undeb yn ôl arolwg barn newydd

  Mae traean o bobl yn Lloegr wedi dweud nad ydynt yn dymuno i’r Deyrnas Unedig barhau. 

  Heb gynnwys y rhai nad oedd yn gwybod neu wrthododd ymateb, yn ôl pôl piniwn mae 35% o bobl yn Lloegr bellach yn ffafrio annibyniaeth i Loegr. 

  Dangosodd arolwg gan YouGov ar ran Yes Cymru bod Ceidwadwyr yn rhanedig ar y mater, roedd 49% o blaid annibyniaeth i Loegr a 51% yn erbyn.

  Parhau i ddarllen

  Gohirio Gorymdaith AUOB Wrecsam

  Mae Pawb Dan Un Faner Cymru (AUOB Cymru), grŵp llawr gwlad sydd yn ymgyrchu dros annibyniaeth, wedi cyhoeddi bod yr orymdaith yn Wrecsam ar ddydd Sadwrn 18 Ebrill 2020 wedi’i gohirio oherwydd pandemig y coronafeirws.

  Er ei bod yn sefyllfa sy'n newid yn gyflym a bod sawl wythnos tan yr orymdaith a gynlluniwyd, mae AUOBCymru wedi dod at benderfyniad er mwyn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i bawb oedd yn bwriadu mynychu.

  Mae cadw pellter cymdeithasol, a ystyrir yn fesur allweddol i ohirio lledaenu'r feirws a lleihau pwysau ar ein gwasanaeth iechyd a gwasanaethau brys eraill, yn golygu mai'r penderfyniad synhwyrol yw gorhirio'r orymdaith a gynlluniwyd yn Wrecsam.

  Parhau i ddarllen

  Twf enfawr yn y gefnogaeth i YesCymru ac annibyniaeth

  Yn siarad yn ystod Cyfarfod Cyffredinol YesCymru ym Merthyr Tudful heddiw, dywedodd Cadeirydd YesCymru Siôn Jobbins:

   

  "Yn 2019 daeth miloedd allan ir strydoedd i ddatgan eu dymuniad i weld Cymru annibynnol yng ngorymdeithiau AUOB Cymru - rhywbeth sydd erioed wedi digwydd o’r blaen - ac mae trafod annibyniaeth i Gymru yn awr yn dod yn rhan naturiol o fywyd a sgwrs pobl Cymru o ddydd i ddydd.

   

  “Fe wnaeth cyn-brifweinidog Cymru, Carwyn Jones, siarad yn un o gyfarfodydd cyhoeddus YesCymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac fe ddangosodd arolwg barn YouGov ym mis Medi 2019 y byddai rhwng 32%* a 41%* yn pleidleisio dros annibyniaeth mewn refferendwm yn ddibynnol ar y cwestiwn.

   

  “Mae nifer aelodau YesCymru wedi treblu ers y cyfarfod cyffredinol diwethaf i oddeutu 2,500, a gyda hynny mae grwpiau newydd wedi’u sefydlu ym mhob rhan o Gymru ac yn brysur lledu’r neges am fanteision annibyniaeth. Bu twf anferthol hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol, a nifer ein dilynwyr ar Twitter yn dyblu, o 10 mil i 20 mil, mewn blwyddyn."

   


  Parhau i ddarllen
 • Cyswllt

   

  Ymaelodwch gyda YesCymru. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.