Symud ymlaen o'r llywio

 

Mae YesCymru yn ymroddedig i ennill annibyniaeth i Gymru.

Dim ond Cymru annibynnol, gyda’i llywodraeth a’i sefydliadau ei hun, wedi’u hethol a’u creu gan bobl Cymru allwn ni ymddiried ynddi i lywodraethu er lles ei phobl. 

Rydym ni’n credu y dylai Cymru fod yn wlad annibynnol, un sy’n croesawu a dathlu pob un sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt.

Diweddaraf

Darllen Mwy

DWEUD YES

Darllen Mwy

petition

34,352 LLOFNOD
50,000 llofnod

Wnewch chi lofnodi?

Siop YesCymru

Darllen Mwy