Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru

 • Deiseb dan sylw

  10,000 DROS ANNIBYNIAETH

  6,693Enw
  10,000 enw

  Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd wedi gwneud yr addewid i bleidleisio "Ie" dros annibyniaeth i Gymru mewn refferendwm.

  Beth am fod yn 1 o'r 10,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

  Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", llofnodwch yr addewid isod, a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

  A fyddwch yn llofnodi?

 • Y diweddaraf o'r blog

  Newyddion

  Gohirio Gorymdaith AUOB Wrecsam

  Mae Pawb Dan Un Faner Cymru (AUOB Cymru), grŵp llawr gwlad sydd yn ymgyrchu dros annibyniaeth, wedi cyhoeddi bod yr orymdaith yn Wrecsam ar ddydd Sadwrn 18 Ebrill 2020 wedi’i gohirio oherwydd pandemig y coronafeirws.

  Er ei bod yn sefyllfa sy'n newid yn gyflym a bod sawl wythnos tan yr orymdaith a gynlluniwyd, mae AUOBCymru wedi dod at benderfyniad er mwyn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i bawb oedd yn bwriadu mynychu.

  Mae cadw pellter cymdeithasol, a ystyrir yn fesur allweddol i ohirio lledaenu'r feirws a lleihau pwysau ar ein gwasanaeth iechyd a gwasanaethau brys eraill, yn golygu mai'r penderfyniad synhwyrol yw gorhirio'r orymdaith a gynlluniwyd yn Wrecsam.

  Parhau i ddarllen

  Twf enfawr yn y gefnogaeth i YesCymru ac annibyniaeth

  Yn siarad yn ystod Cyfarfod Cyffredinol YesCymru ym Merthyr Tudful heddiw, dywedodd Cadeirydd YesCymru Siôn Jobbins:

   

  "Yn 2019 daeth miloedd allan ir strydoedd i ddatgan eu dymuniad i weld Cymru annibynnol yng ngorymdeithiau AUOB Cymru - rhywbeth sydd erioed wedi digwydd o’r blaen - ac mae trafod annibyniaeth i Gymru yn awr yn dod yn rhan naturiol o fywyd a sgwrs pobl Cymru o ddydd i ddydd.

   

  “Fe wnaeth cyn-brifweinidog Cymru, Carwyn Jones, siarad yn un o gyfarfodydd cyhoeddus YesCymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac fe ddangosodd arolwg barn YouGov ym mis Medi 2019 y byddai rhwng 32%* a 41%* yn pleidleisio dros annibyniaeth mewn refferendwm yn ddibynnol ar y cwestiwn.

   

  “Mae nifer aelodau YesCymru wedi treblu ers y cyfarfod cyffredinol diwethaf i oddeutu 2,500, a gyda hynny mae grwpiau newydd wedi’u sefydlu ym mhob rhan o Gymru ac yn brysur lledu’r neges am fanteision annibyniaeth. Bu twf anferthol hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol, a nifer ein dilynwyr ar Twitter yn dyblu, o 10 mil i 20 mil, mewn blwyddyn."

   

  Parhau i ddarllen

  Arolwg barn yn dangos ymchwydd mewn cefnogaeth i Annibyniaeth

  Mae arolwg barn newydd gan Yougov a gyhoeddwyd ar WaleOnline heddiw wedi dangos ymchwydd mewn cefnogaeth i Gymru annibynnol. Dywedodd 32%* y byddent yn sicr o bleidleisio dros annibyniaeth mewn refferendwm, gyda 41%* yn cefnogi’r syniad o Gymru annibynnol yn yr UE os bydd Brexit yn digwydd.

  Wrth ymateb i arolwg barn dywedodd Siôn Jobbins - Cadeirydd YesCymru, yr ymgyrch dros annibyniaeth:

  "Mae’r gefnogaeth i annibyniaeth ar ei lefel uchaf erioed yn ôl yr arolwg barn hwn, ac mae'n dangos yn glir bod pobl Cymru yn cynhesu at y syniad o Gymru fel cenedl-wladwriaeth annibynnol yn union fel Iwerddon, Gwlad yr Iâ neu Ddenmarc.

  "Dydy San Steffan ddim yn gweithio, ac mae pobl yn sylweddoli y byddai’n well i Gymru reoli ei materion ei hun yn hytrach na chael ei diystyru gan San Steffan.

  Parhau i ddarllen

  Gorymdaith dros Annibyniaeth AUOB - Merthyr Tudful

  Cynhelir y trydydd Orymdaith dros Annibyniaeth ym Merthyr ddydd Sadwrn 7 Medi. Mae AUOBCymru (Pawb Dan Un Faner) yn croesawu pawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno yn yr Orymdaith, ac anogir y rhai sydd â diddordeb i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau, ac i gwrdd o 10.30yb yn sgwâr Penderyn. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 12yp. Cliciwch yma am y manylion llawn.

  Parhau i ddarllen
 • Cyswllt

   

  Ymaelodwch gyda YesCymru. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.