Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba gefndir bynnag – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru

 • Deiseb dan sylw

  10,000 dros Annibyniaeth

  484Enw
  10,000 enw

  10,000 dros Annibyniaeth

   

  Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd am wneud addewid i bleidleisio "Ie" mewn refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

   

  Ydych chi'n 1 o 10,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

   

  Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", gwnewch yr addewid isod. A rhannwch gyda'ch ffrindiau.

   

  A fyddwch yn llofnodi?

 • Y diweddaraf o'r blog

  Newyddion

  Mae YesCymru yn croesawu cynnydd enfawr mewn cefnogaeth i annibyniaeth Cymru

  YesCymru welsh independence poll

  Mae YesCymru, yr ymgyrch llawr gwlad ar gyfer annibyniaeth Cymru, wedi croesawu ymchwil newydd gan brifysgolion Caerdydd a Chaeredin, sy'n dangos bod 19% o bobl yng Nghymru yn credu y dylai'r wlad fod yn annibynnol.

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae arolygon wedi awgrymu y gallai cefnogaeth i annibyniaeth fod wedi bod yn is na 10%. Ond mae'r maint sampl mawr, o fwy na dau fil o bobl, yn dangos bod cefnogaeth bellach yn llawer uwch, gyda un o bob pump yn gefnogol.

  Parhau i ddarllen

  Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

  Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.

  Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

  Parhau i ddarllen

  Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

  Byddai mwyafrif mwy i’r Ceidwadwyr yn hwb pellach

  Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth

  Parhau i ddarllen
 • Cyswllt

   

  Ymunwch gyda YesCymru. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.