Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru

 • Deiseb dan sylw

  10,000 DROS ANNIBYNIAETH

  4,579Enw
  10,000 enw

  Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd am wneud addewid i bleidleisio "Ie" dros annibyniaeth i Gymru mewn refferendwm.

  Gallwch chi fod yn 1 o'r 10,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

  Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", llofnodwch yr addewid isod, a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

  A fyddwch yn llofnodi?

 • Y diweddaraf o'r blog

  Newyddion

  Gorymdaith dros Annibyniaeth AUOB - Merthyr Tudful

  Cynhelir y trydydd Orymdaith dros Annibyniaeth ym Merthyr ddydd Sadwrn 7 Medi. Mae AUOBCymru (Pawb Dan Un Faner) yn croesawu pawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno yn yr Orymdaith, ac anogir y rhai sydd â diddordeb i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau, ac i gwrdd o 10.30yb yn sgwâr Penderyn. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 12yp. Cliciwch yma am y manylion llawn.

  Parhau i ddarllen

  Cyfarfodydd Grwpiau YesCymru - Chwefror 2019

  Bydd nifer o Grwpiau Yes Cymru yn cynnal cyfarfodydd ym mis Chwefror 2019. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda'r manylion diweddaraf pan fyddwn yn eu derbyn.

  Parhau i ddarllen

  Newyddion o Gyfarfod Arbennig YesCymru

  Rydym yn falch o gyhoeddi aelodau newydd pwyllgor canolog YesCymru a etholwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar yr 8fed o Ragfyr 2018:

  Siôn Jobbins (Cadeirydd)
  Cian Ciarán (Is-gadeirydd)
  Hedd Gwynfor (Ysgrifennydd)
  Gwyn Llewelyn (Trysorydd)
  Ifor ap Dafydd
  Dilys Davies
  Aran Jones
  Bethan Siân Jones
  Huw Marshall
  Chantel Mathias
  Mirain Llwyd Owen
  Julian Hughes Watts

  Diolchwn i'r pwyllgor blaenorol am eu gwaith.

  Cafodd y Cyfansoddiad canlynol ei fabwysiadu yn y Cyfarfod Cyffredinol:

  Cyfansoddiad YesCymru, 8 Rhagfyr, 2018

  Cafodd y cynigion canlynol eu pasio yn y Cyfarfod Cyffredinol:

  1. Cynnig gan Gwion Hallam
  2. Cynnig gan YesCymru Llundain

  Dywedodd y Cadeirydd newydd Siôn Jobbins,

  "Ni 'di bod yn trafod cyfansoddiad mewnol YesCymru am fisoedd. O hyn ymlaen, yr unig gyfansoddiad bydd YesCymru yn ei drafod fydd cyfansoddiad Cymru annibynnol. Mae Prydain yn marw, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod holl aelodau a chefnogwyr YesCymru yn barod i weithio tuag at greu Cymru annibynnol allan o lanast a methiant Prydeindod."

  Hefyd dyma erthygl gan Golwg 360.

  Parhau i ddarllen

  Mae YesCymru yn croesawu cynnydd enfawr mewn cefnogaeth i annibyniaeth Cymru

  YesCymru welsh independence poll

  Mae YesCymru, yr ymgyrch llawr gwlad ar gyfer annibyniaeth Cymru, wedi croesawu ymchwil newydd gan brifysgolion Caerdydd a Chaeredin, sy'n dangos bod 19% o bobl yng Nghymru yn credu y dylai'r wlad fod yn annibynnol.

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae arolygon wedi awgrymu y gallai cefnogaeth i annibyniaeth fod wedi bod yn is na 10%. Ond mae'r maint sampl mawr, o fwy na dau fil o bobl, yn dangos bod cefnogaeth bellach yn llawer uwch, gyda un o bob pump yn gefnogol.

  Parhau i ddarllen
 • Cyswllt

   

  Ymaelodwch gyda YesCymru. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.