Symud ymlaen o'r llywio

Cymuned

Ni fyddai mudiad YesCymru yn bodoli heb ei aelodau. Mae’r rhwydwaith o aelodau sy’n ymestyn led led y wlad. Mae grwpiau yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau mewn cymunedau ar draws Cymru. Pam na wnewch chi ymuno yn yr ymgyrchu; cysylltu a’ch grwp lleol a chymryd rhan yn y daith tuag at annibyniaeth?

Dim grŵp yn eich ardal chi? Beth am gychwyn un eich hun?

Am yr holl adnoddau sy'n ymwneud â sefydlu a rhedeg grwpiau, cliciwch yma.


 

Grwpiau YesCymru    Cynghorau Tref a Chymuned    Cynghorau Sir    Wardiau ar restrau ebost grwpiau YesCymru

Eisio cysylltu gyda eich grwp lleol - mae rhestr lawn o grwpiau daearyddol a grwpiau diddordeb YesCymru ar draws Cymru a thu hwnt, gyda manylion cyswllt.

 

Y Cynghorau Tref a Chymuned sydd wedi pasio cynnig yn cefnogi annibyniaeth i Gymru.


 

Y Cynghorau Sir sydd wedi pasio cynnig yn cefnogi annibyniaeth i Gymru. 


 

Y wardiau etholiadol yng Nghymru ble mae cefnogwyr yn derbyn ebyst gan grŵp YesCymru lleol.


 

 

 

 

  Ar y map isod, defnyddiwch y botwm yn y top-dde i droi ymlaen neu i ddiffodd yr haenau canlynol...

   *Defnyddiwch y botwm ar dop-dde y map i'w wneud yn sgrin llawn

 

 

YesCymru Map