Symud ymlaen o'r llywio

YesCymru Penybont ar Ogwr - Beth nesaf i Gymru?

BETH NESAF I GYMRU?
Gyda'r Alban yn gwthio tuag at annibyniaeth ac Iwerddon yn debyg o ail-uno cyn hir, beth fydd dyfodol Cymru: elfen di-bwys o LoegraChymru neu genedl gwbl annibynol?

Ymunwch â ni am ddadl fywiog ar ddyfodol Cymru!

Nos Wener Mis Ebrill 21 7.00yh
STEAM Academi, COLEG PENYBONT, Campws Pencoed, CF35 5LG

Mae gennym nifer o docynnau rhad ac am ddim ar gael a gellir hawlio’r rhain drwy e-bostio [email protected]

Cadeirydd: Will Hayward (golygydd materion Cymru, WalesOnline)


Panel:
Hefin David, AS (Llafur)
Luke Fletcher, AS (Plaid Cymru)
Tom Giffard, AS (Ceidwadwr)
Lis Mclean (Cadeirydd YesCymru Merthyr)

 

PRYD
April 21, 2023 at 7:00pm - 9pm
LLEOLIAD
Academi STEAM
Campws Pencoed
Penybont CF35 5LG

Map Google a chyfeiriadau

Ydych chi'n dod?

£2.00 Prynu 1 Rhoi 1
Prynwch 1 tocyn i chi eich hun a rhoddwch 1 tocyn - Bydd hyn yn caniatáu i ni gynnig tocynnau am ddim i sicrhau bod y digwyddiad yn hygyrch i gynifer â phosibl
£1.00 Tocyn Safonol