Symud ymlaen o'r llywio

Bysiau i Rali Caerdydd

Mae amserlen y bysiau i'r Orymdaith dros Annibyniaeth yng Nghaerdydd ar Hydref 1 isod.
Mae gwybodaeth am y rali i'w weld yma

Gofynnwn i bawb fod yn y mannau priodol o leiaf 10 munud cyn yr amseroedd isod. Er tegwch i'r holl deithwyr, yn anffodus ni fydd modd i'r bws aros amdanoch heibio i'r amseroedd isod.

Ni fydd tocynnau yn cael eu postio; bydd eich enwau'n cael eu marcio oddi ar restr wrth i chi ddod ar y bws.

Prynwch docynnau o'r siop


Bws Yr Wyddgrug/Wrecsam

Y WYDDGRUG/WRECSAM - CAERDYDD

06:30 - Yr Wyddgrug - Maes Parcio Stryd Newydd
07:00 - Wrecsam - Turf Hotel, Ffordd y Wyddgrug

Mi fydd y bws yn stopio yn Leominster ar y siwrne am 20 munud o seibiant yn y ddau gyfeiriad.

Mae toiled ar gael ar y bws.

Dychwelyd o Gaerdydd am 16:00

-----------

Bws Machynlleth/Aberystwyth

07:00 - Machynlleth - Cloc y Dref
07:20 - Tre'r Ddol - Caffi Cletwr
07:30 - Bow Street - Gorsaf Rheilffordd
07:45 - Aberystwyth - Gorsaf bysiau

Ni fydd y bws yn stopio eto ar y daith ond mae toiled ar gael ar y bws.

Dychwelyd o Gaerdydd am 16:00

-----------

Bws Bethesda, Caernarfon a Phorthmadog

06:00 - Bethesda, tu allan i'r hen siop SPAR
06:20 - Caernarfon - Safle Bws ger Morrisons
06:40 - Penygroes - Safle Bws gyferbyn Co-op
07:00 - Porthmadog - Lay-by ger cerrig yr orsedd (lôn Tremadog i Borthmadog)

Bydd y bws yn stopio am egwyl byr ar y siwrne.

Mae toiled ar gael ar y bws hefyd.

Dychwelyd o Gaerdydd am 16:00

-----------

Bws Crymych a Chaerfyrddin

07.00 Crymych - JKs Crymych
07:25 Aberteifi - Sgwar Finch
08:10 Abergwaun - Sgwar Abergwaun
08:40 Hwlffordd - Ar bwys Wilkos
09:05 Penblewin - Man Parcio Penblewin
09:35 Caerfyrddin - Ar bwys Morrisons
09:55 Cross Hands Ar bwys Leekes

Mae toiled ar gael ar y bws.

Dychwelyd o Gaerdydd am 17:00

Dim bws o'ch hardal chi? Cysylltwch gyda ni am gymorth i drefnu bws: [email protected]