Symud ymlaen o'r llywio

Darlith Gwyl Dewi YesCymru

I ddathlu 300 mlynedd ers geni'r athronydd moesol, gweinidog anghydffurfiaeth a mathemategydd, a anwyd yn Llangeinor, Pen-y-bont ar Ogwr, mae YesCymru yn falch o gyhoeddi ei Darlith Gwyl Dewi gyntaf ar waith; Dr Richard Price

"Yr hawl i ddewis ein Llywodraeth ein hunain; i'w dwyn i gyfrif am gamymddwyn; ac i fframio Llywodraeth i ni'n hunain."

Huw L Williams [Darllenydd mewn Athroniaeth Wleidyddol] fydd yn traddodi'r ddarlith, a ddywedodd am Dr Price; "Siaradodd Price yn erbyn y goron, caethwasiaeth a chenedlaetholdeb chauvinistaidd. Bu'n argymell cydraddoldeb, egwyddorion democrataidd a chenedlaetholdeb dinesig" 

Cynhelir y ddarlith yn Academi STEAM, Pencoed, CF35 5LG ar ddydd Sadwrn Mawrth 4ydd am 6.30pm. Tocynnau £5/£3 gostyngiadau a mae tocynnau gofalwyr ar gael am ddim.

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gymdeithas Hanes Cwm Garw a bydd yn cynnwys eu Harddangosiad Richard Price sy'n cynnwys cyfoeth o ddeunydd gan gynnwys ffotograffau a chopïau o'i waith gwreiddiol.
http://www.garwheritage.co.uk/wordpress/

PRYD
March 04, 2023 at 6:00pm - 9pm
LLEOLIAD
Academi STEAM
Pencoed CF35 5LG

Map Google a chyfeiriadau
CYSYLLTU
Tomos ·
6 RSVPS

Ydych chi'n dod?

£5.00 Tocyn Safonol
Mynediad i 1
£3.00 Cyfradd rhatach + Cydymaith/Gofalwr
Mae hyn yn caniatáu mynediad i un gwestai anabl ac un cydymaith/gofalwr
£3.00 Cyfradd rhatach
1 Tocyn rhatach - Pobl sy'n derbyn Credyd Pensiwn, Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm neu lwfans Ceisio Gwaith, Myfyrwyr a phobl anabl (nad oes angen tocyn cydymaith arnynt)