Symud ymlaen o'r llywio

Cyfarfod Arbennig YesCymru 2018

Dyma agenda ar gyfer yr EGM ar Ragfyr 8fed:

10:30 Cofrestru
11:00 Cychwyn

Eitem 1 - Cynigion newydd (isod)
Eitem 2 - Y cyfansoddiad fel y cynigwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol diweddar - Dogfen
Eitem 3 - Enwebiadau ar gyfer swyddi'r pwyllgor canolog

Bydd pob eitem yn cael ei drafod a bydd pleidlais

 

Dyma'r dogfennau perthnasol y bydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod, gyda dolenni i lawrlwytho:

Cynnig gan bwyllgor canolog YesCymru - Dogfen 1 Dogfen 2

Y cyfansoddiad fel y cynigwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol diweddar - Dogfen

Cynnig gan YesCaerdydd

Cynnig gan Jim Dunkley - Cyflwyniad a Chyfansoddiad arfaethedig

Cynnig gan YesCymru Llundain

Cynnig gan Peter Tugwell - Cyflwyniad a Chynnig

Cynnig gan Phyl Griffiths

Cynnig gan Hedd Gwynfor

Cynnig gan Gwyn Llewelyn - Cyfansoddiad arfaethedig

Cynnig gan Gwion Hallam

Noder: Bydd amser yn brin arnom yn y cyfarfod, gyda llawer i'w drafod. Bydd rhaid cyfyngu'r amser a dreuliwyd ar bob rhan o'r agenda, felly rydym yn eich annog i ddarllen yr holl gynigion cyn y cyfarfod, fel bod gweithgareddau'r diwrnod yn rhedeg mor esmwyth â phosib.

PRYD
December 08, 2018 at 10:30am - 2pm
LLEOLIAD
Caer Beris Manor Hotel
Garth Road
Llanfair-ym-Muallt LD2 3NP

Map Google a chyfeiriadau

Ydych chi'n dod?