Symud ymlaen o'r llywio

Gorymdaith dros annibyniaeth - Wrecsam

Mae YesCymru yn falch o gyhoeddi y bydd yr orymdaith dros annibyniaeth yn Wrecsam ar yr 2il o Orffennaf yn rhan o ŵyl annibyniaeth fydd yn cymryd y dref drosodd am y penwythnos.

Hon fydd yr orymdaith fwyaf, ac yn wir, yr orymdaith fwyaf uchelgeisiol hyd yma, gyda digwyddiadau amrywiol a fydd yn dod â’r alwad am annibyniaeth i Wrecsam gyfan.

Mae YesCymru yn gweithio'n agos gydag AUOB Cymru ac IndyFest Wrecsam i ddod â'r orymdaith a'r penwythnos hwn o weithgareddau i Wrecsam.

Mae grwpiau YesCymru yn trefnu bysus i’r orymdaith a gellir archebu tocynnau o'r siop ac mae gennym hefyd becynnau gorymdaith arbennig i sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer Wrecsam.

Os ydych chi'n chwilio am rywle i aros mae rhestr o feysydd gwersylla yma.

PRYD
July 02, 2022 at 12:00pm - 5pm
LLEOLIAD
Llwyn Isaf
Wrecsam LL11 1AU

Map Google a chyfeiriadau
5 RSVPS

Ydych chi'n dod?