Symud ymlaen o'r llywio

Ymgyrch Ystâd y Goron - Traeth Aberafan, Glannau Dyfrdwy, Coed Duon, Caernarfon, Amroth, Aberystwyth, Cei Newydd, Ffestiniog

Digwyddiadau Dydd Sadwrn, 13 Ebrill 2024

YesCymru Penybont ar Ogwr & Phontyclun

1400, Traeth Aberafan.

YesCymru SirFflint

1100, Baneri ar Bontydd. Parcio ger Tomas Tool Hire, Station Rd, ger  Welsh Rd, Zone 1 Stâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy, CH5 2LR.

YesCymru Islwyn

1030, Baneri ar Bont Y Siartwyr, ger Coed Duon , NP12 0NT a dosbarthu taflenni yn ffair Coed Duon.

YesCymruPenfro

1300, Slipway y Dwyrain, Traeth Amroth.

YesCymru Llandysul & Llambed Dyffryn Aeron

1400-1600, Cei Newydd, Baneri a taflenni.

YesCymru Bro Ffestiniog

0800, Baneri ar y Bryniau Pencefn, Blaenau Ffestiniog. Cysylltwch gyda [email protected]

YesCymru Caernarfon

1000-1200, Baneri ar Bont Rabar, Caernarfon, Croeso i bawb.

YesCymru Aber

1100, Bandstand, Prom Aberystwyth, Gwisg ffansio yn ddewisol! 

PRYD
April 13, 2024 at 2:00pm -
LLEOLIAD
Trwy Gymru
Trwy Gymru CH5 2LR

Map Google a chyfeiriadau

Ydych chi'n dod?