Symud ymlaen o'r llywio

Cynhadledd YesCymru 2023

Dewch i gynhadledd gyntaf flynyddol YesCymru yng Nghanolfan Gynadledda MedRus, Prifysgol Aberystwyth ar 10fed-11fed o Fehefin 2023.

Dewch i wrando ar ein siaradwyr gwadd, i dderbyn hyfforddiant ar gyfer rhedeg grwpiau lleol, cwrdd a chyd-aelodau, rhwydweithio a rhannu arferion a syniadau da!
 
Mi fydd Gig Fawr YesCymru y cael ei gynnal ar y nós Sadwrn yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abeystwyth. Mi fyddwn yn cyhoeddi'r prif berfformwyr yn fuan!
 
Felly archebwch eich tocyn HEDDIW i sicrhau eich lle!
 
 
Mae llety gwely a brecwast ar sail stafell sengl yn rhannu cyfleusterau yn y Bwncws, Campws Prifysgol Aberystwyth ar gael am bris gostyngedig ac mi fydd manylion hwn yn cael ei yrru drwy e-bost atoch.
 
Mae rhaid archebu tocyn o flaen llaw - ni fydd yn bosib prynu tocyn ar y diwrnod.
PRYD
June 10, 2023 at 10:00am - June 11, 2023
LLEOLIAD
Canolfan Gynadledda MedRus
Prifysgol Aberystwyth
Rhiw Penglais
Aberystwyth, Ceredigion SY23 3FL
United Kingdom
Map Google a chyfeiriadau
CYSYLLTU
Tomos Williams ·
4 RSVPS

Ydych chi'n dod?

£55.00 Tocyn 2 ddiwrnod + Gig nos Sadwrn
Tocyn 2 ddiwrnod + Gig nos Sadwrn
£35.00 Tocyn 2 ddiwrnod
Tocyn 2 ddiwrnod
£20.00 Tocyn Dydd Sul
Tocyn Dydd Sul
£20.00 Tocyn Dydd Sadwrn
Tocyn Dydd Sadwrn
£20.00 Tocyn Gig Nos Sadwrn
1 Tocyn i Gig fawr YesCymru ar y nos Sadwrn. Manylion i ddilyn