Symud ymlaen o'r llywio

Gorymdaith dros Annibyniaeth - Abertawe

*Gwyliwch ffrwd byw o'r rali yma o 1:30yp*

Mae AUOBCymru a YesCymru wedi cyhoeddi y bydd eu gorymdaith Annibyniaeth cyntaf yn 2023 yn cael ei gynnal yn Abertawe ar 20 Mai.

Mae’r orymdaith dros Annibyniaeth diweddaraf yn dilyn digwyddiadau yng Nghaernarfon, Merthyr, Wrecsam a Chaerdydd yn 2019 a 2022, gyda dros 10,000 o bobl yn mynychu’r orymdaith ddiweddaraf yn y brifddinas.

Dywedodd Elfed Williams, Cadeirydd YesCymru: “Mae rhywbeth arbennig am ddod at ein gilydd i orymdeithio dros Gymru annibynnol ac mae’n wych gweld bod y gorymdeithiau wedi tyfu bob tro gyda gorymdaith Abertawe y mwyaf uchelgeisiol eto!

“Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â phobl Abertawe i groesawu pobl o bob rhan o Gymru ar 20 o Fai. Mae’r gri am annibyniaeth yn cynyddu o wythnos i wythnos wrth i bobl Cymru sylweddoli mai’r unig ffordd y gall ein gwlad ffynnu yw torri i ffwrdd o’r undeb dadfeilio hwn.”

 

Cychwyn yn Stryd y Gwynt, a gorffen yn Y Glannau.
Anogir gorymdeithwyr i gyfarfod o 11.30am ddydd Sadwrn 20 Mai yn Stryd y Gwynt, Abertawe gyda'r orymdaith yn gadael yn brydlon am 1pm.

Gallwch helpu i gefnogi gorymdeithiau yn y dyfodol drwy ddod yn aelod o YesCymru neu drwy gyfrannu yma.

Tudalen digwyddiad Facebook 

 

BYSIAU I'R ORYMDAITH

Mae YesCymru yn trefnu bysiau i'r Orymdaith dros Annibyniaeth yn Abertawe ar 20 Mai.
Tocynnau ar gael o Siop arlein YesCymru

LLWYBR YR ORYMDAITH


Stryd y Gwynt > Stryd y Castell > Stryd y Coleg > Ffordd y Brenin > Stryd Dillwyn > Stryd Rhydychen > Sgwâr y Santes Fair > Ffordd y Dywysoges > Y Glannau.
Cyfanswm pellter: 1.80 km (1.10 milltir)

 

RALI ANNIBYNIAETH - Yn dilyn yr Orymdaith

Yn dilyn yr orymdaith bydd Rali ar Barc Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, yn dechrau o tua 2pm, gyda llwyfan a sgrin fawr, siaradwyr a cherddoriaeth.

Y siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau hyd yma yw:

  • Mike Parker - Awdur
  • Liz Saville-Roberts AS - Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan
  • Anthony Slaughter - Arweinydd Plaid Werdd Cymru

MARCHNAD ANNIBYNIAETH

Cynhelir Marchnad Annibyniaeth unwaith eto gan YesCymru ar ddiwrnod yr Orymdaith yn Abertawe.

Bydd y stondinau ar agor o 10am-4pm ar Barc Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ar 20 Mai 2023.

Bydd yr orymdaith ei hun yn dechrau am 1pm o Stryd y Gwynt.

DIGWYDDIADAU YMYLOL

> Noson Werin, Barddoniaeth a Hwyl (YesAbertawe), 7pm-11pm, Nos Wener
19/05, Volcano.
> All Cymru fforddio peidio bod yn annibynnol? (Melin Drafod), 7.30pm, Nos
Wener 19/05, Tŷ Tawe - Am ddim / £5.53.
> Marchnad Annibyniaeth (YesCymru), 10am-4pm, Dydd Sadwrn 20/05, Parc
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
> Trafodaeth Banel ar Dlodi (YesAbertawe), 3.30pm-4.45pm, Dydd Sadwrn
20/05, Volcano Theatre - Am ddim / Cyfraniadau.
> Comedy gyda Noel James a Ffrindiau, 4pm-5pm, Dydd Sadwrn 20/05,
Schooner Inn - Am ddim / Cyfraniadau.
> Creu Cymru Rydd, Werdd, Gymraeg (Cymdeithas yr Iaith), 4pm-5pm, Dydd
Sadwrn 20/05, Tŷ Tawe - Am ddim / Cyfraniadau.
> Cerddi dros Annibyniaeth (Red Poets), 3pm-5pm, Dydd Sadwrn 20/05, No
Sign Bar - Am ddim / Cyfraniadau.
> Sesiwn Werinol, 5pm-7pm, Dydd Sadwrn 20/05, The Queens - Am ddim.

GWYBODAETH HYGYRCHEDD


Toiledau & Lleoliadau newid - Abertawe (Google Doc)

Dadansoddiad Llwybr yr orymdaith - Abertawe (Google Doc)

Trafnidiaeth cyhoeddus a Hurio Preifat - Abertawe (Google Doc)

Parcio - Abertawe (Google Doc)

Gwestai - Abertawe (Google Doc)

 

PRYD
May 20, 2023 at 12:00pm - 3pm
LLEOLIAD
Abertawe
Wind Street
Abertawe SA1 1EE

Map Google a chyfeiriadau
8 RSVPS

Ydych chi'n dod?