Symud ymlaen o'r llywio

Y panel tlodi

Y PANEL TLODI

DIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM YW HWN YN YR IAITH SAESNEGAm y digwyddiad hwn:

Mae bron i chwarter pobl Cymru yn byw mewn tlodi ac mae hynny’n cynnwys dros draean o blant Cymru a bron i 1 o bob 5 pensiynwr.

Ond nid yw tlodi yn ymwneud â diffyg arian yn unig, mae hefyd yn ymwneud â’r effeithiau y mae diffyg adnoddau yn eu cael ar fywydau pobl mewn ffyrdd y mae eraill yn aml yn ei chael yn anodd eu deall.*

Wrth sôn am ddigartrefedd, diwylliant, menywod, a phobl ag anableddau, mae’r Panel Tlodi yn cynnwys pedwar o bobl leol, pob un â’u profiad gwahanol o dlodi a syniadau am yr hyn sydd angen digwydd ar ôl annibyniaeth i ni godi allan o dlodi. Dewch i ymuno â ni.

Am y lleoliad:

Mae Volcano yn fan celf groesawgar a hollol hygyrch ar Stryd Fawr Abertawe gyda chelf cŵl ar y waliau a bar.

Drysau yn agor am 3:00 PM

PRYD
May 20, 2023 at 3:30pm - 4:45pm
LLEOLIAD
Volcano, The Iceland Building, 27-29 High Street, Swansea, SA1 1LG
27-29 High St
Swansea SA1 1LG

Map Google a chyfeiriadau
CYSYLLTU
Tomos Williams
2 RSVPS

Ydych chi'n dod?