Symud ymlaen o'r llywio

Annibyniaeth yn Dy Boced

Pennod 1

January 23, 2021

Cyflwyniad Mae angen gwirioneddol am y llyfryn hwn sydd yn eich dwylo. Pleidleisiodd y Deyrnas Gyfunol i adael yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. Mae’r Alban yn paratoi ar gyfer ail refferendwm ar annibyniaeth. Daeth...

Darllen Mwy Rhannu

Pennod 3

January 23, 2021

Pam nad yw datganoli’n ddigon, a pha wahaniaeth fyddai annibyniaeth yn ei wneud? Ers 1999, mae Llywodraeth Cymru wedi cael cyfrifoldeb dros rai agweddau ar bolisi cyhoeddus, fel iechyd, addysg, llywodraeth leol, datblygu economaidd,...

Darllen Mwy Rhannu

Pennod 7

January 23, 2021

Beth am y Frenhiniaeth? Barn YesCymru yw ei bod yn well cadw mater annibyniaeth a mater y frenhiniaeth ar wahân. Gall pobl sy’n cefnogi annibyniaeth i Gymru, neu sy’n chwilfrydig ynglŷn ag annibyniaeth, fod...

Darllen Mwy Rhannu

Pennod 8

January 23, 2021

Cyfansoddiad i Gymru Ym 1997, pleidleisiodd pobl Cymru, mewn refferendwm, i gefnogi datganoli. Ddwy flynedd wedyn, sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Senedd Cymru yw’r enw swyddogol bellach). Yn 2011, pleidleisiodd pobl Cymru mewn refferendwm arall,...

Darllen Mwy Rhannu

Pennod 10

January 23, 2021

Amddiffyn Un o brif swyddogaethau unrhyw lywodraeth yw amddiffyn ei dinasyddion. Mae hyn yn golygu llawer mwy na chael awyrlu a llongau cludo awyrennau; mae hefyd yn golygu ein diogelu rhag niwed, ar ba...

Darllen Mwy Rhannu

Pennod 11

January 23, 2021

Mewnfudo a Chenedligrwydd Fel cenedl annibynnol, Cymru fyddai’n penderfynu pwy a allai groesi ein ffiniau, boed i fyw yma dros dro (wrth astudio mewn prifysgol, er enghraifft), neu i roi bywyd newydd i’w hunain...

Darllen Mwy Rhannu

Pennod 13

January 23, 2021

Y llwybr tuag at Annibyniaeth Dim ond os bydd pobl Cymru yn dymuno hynny y gall Cymru fod yn annibynnol. Byddai’n rhaid i fwyafrif pleidleiswyr Cymru gefnogi annibyniaeth mewn refferendwm wedi’i gydnabod gan lywodraeth Cymru a...

Darllen Mwy Rhannu

Pennod 14

January 23, 2021

Sut alla’ i helpu i wireddu hyn? Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd y caiff ein gwlad ei llywodraethu. Rydyn ni’n credu mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu ac yn dathlu’r...

Darllen Mwy Rhannu