Symud ymlaen o'r llywio

Nabod Cymru - YesCymru Merthyr

Mae'r amserlen lawn ar gyfer dydd Sadwrn 20 Ebrill ym Merthyr Tudful wedi'i chynnwys yn y llun isod.

Rhan o benwythnos “Nabod Cymru" Merthyr Tudful

Hoffai YesCymru a YesMerthyr eich gwahodd i'r digwyddiad cyntaf mewn rhestr o ddigwyddiadau i'n haelodau adnabod rhannau'n gwlad yn well.

Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim ar wahân i'r digwyddiad Nos Wener 'Price of Change'.

Mae'r rhaglen yn un llawn hwyl a sbri i bob aelod o YesCymru a chyfle i gael sgyrsiau difyr a hwyliog yn nhre geni'r Chwyldro Diwydiannol.

Os ydych chi am aros am y penwythnos, cysylltwch gyda [email protected] am gymorth o drefnu llety neu sut i gyrraedd.

Bydd Croeso YesMerthyr yn un cynnes. Gobeithio y gwelwn ni chi yma.

PRYD
April 20, 2024 at 10:00am -
LLEOLIAD
Theatr Soar
Canolfan Soar
Pontmorlais
Merthyr Tudful
Merthyr Tydfil CF47 8UB

Map Google a chyfeiriadau
1 RSVP

Ydych chi'n dod?