Symud ymlaen o'r llywio

Price Of Change - YesCymru Merthyr

"A Welsh Hero Who Changed The Course Of History"

Drama gan Vic Mills. Cerddoriaeth gan Stephen J. Preston. Geiriau a barddoniaeth gan Kevin Mills.

7.30pm, Nos Wener, 19 Ebrill
Theatr Soar, Merthyr Tudful

Mwy o Wybodaeth - https://contemporancient.org/price-of-change/

Tocynnau (£15) - https://thelittleboxoffice.com/contemporancient/event/view/197348

Rhan o benwythnos “Nabod Cymru – Croeso i Ferthyr Tudful”

Hoffai YesCymru a YesMerthyr eich gwahodd i'r digwyddiad cyntaf mewn rhestr o ddigwyddiadau i'n haelodau adnabod rhannau'n gwlad yn well.

Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim ar wahân i'r digwyddiad Nos Wener 'Price of Change'.

Mae'r rhaglen yn un llawn hwyl a sbri i bob aelod o YesCymru a chyfle i gael sgyrsiau difyr a hwyliog yn nhre geni'r Chwyldro Diwydiannol.

Os ydych chi am aros am y penwythnos, cysylltwch gyda [email protected] am gymorth o drefnu llety neu sut i gyrraedd.

Bydd Croeso YesMerthyr yn un cynnes. Gobeithio y gwelwn ni chi yma.

PRYD
April 19, 2024 at 7:30pm -
LLEOLIAD
Theatr Soar
Canolfan Soar
Pontmorlais
Merthyr Tudful
Merthyr Tydfil CF47 8UB

Map Google a chyfeiriadau
TOCYNNAU
£15.00 GBP · Prynu tocynnau

Ydych chi'n dod?

NOTE: After RSVP, you will still need to purchase a ticket yma