Radio YesCymru 2

Yr ail raglen oโ€™r Eisteddfod yng Nghaerdydd (Cymraeg)

Siรดn Jobbins yn sgwrsio gyda Seimon Brooks, Alun Rhys Chivers, Wiliam Jac Rees, Heledd Gwyndaf, Catrin Dafydd a Gwion Hallam oโ€™r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ar nos Iau, 09/08/2018