Symud ymlaen o'r llywio

Radio YesCymru 2

Yr ail raglen o’r Eisteddfod yng Nghaerdydd (Cymraeg)

Siôn Jobbins yn sgwrsio gyda Seimon Brooks, Alun Rhys Chivers, Wiliam Jac Rees, Heledd Gwyndaf, Catrin Dafydd a Gwion Hallam o’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ar nos Iau, 09/08/2018