Radio YesCymru 6, Rhan 2

Ail ran rhaglen fyw o’r Llew Du yn Aberystwyth (Saesneg)

Siôn Jobbins yn sgwrsio gyda Jonathan Edwards AS, Tricia Roberts o @YesAbertawe a Ben Gwalchmai o Labour for Indy Wales yn fyw o Aberystwyth ar nos Sul, 21/10/2018.

Dangos 1 ymateb