Radio YesCymru 6, Rhan 2

Ail ran y rhaglen fyw o'r Llew Du yn Aberystwyth (Saesneg)

Siôn Jobbins yn sgwrsio gyda Jonathan Edwards AS, Tricia Roberts o @YesAbertawe a Ben Gwalchmai o Llafur dros Annibyniaeth, yn fyw o Aberystwyth ar Ddydd Sul, 21/10/2018.

Dangos 1 ymateb

  • separatist fool YesCymru
    published this page in Rhagor o benodau 2018-10-31 12:28:36 +0000