Radio YesCymru 7, Rhan 1

Rhan 1af rhaglen fyw o Gaffi Lolfa, Porth Tywyn (Cymraeg)

Siôn Jobbins yn sgwrsio gyda Peter Freeman, Aled Gwyn Jôb, Steffan Alun a Esyllt Sears yn fyw o Borth Tywyn ar nos Sul, 18/11/2018.

Dangos 1 ymateb

  • separatist fool YesCymru
    published this page in Rhagor o benodau 2018-11-22 13:24:56 +0000