Radio YesCymru 7, Rhan 2

Ail ran rhaglen fyw o Gaffi Lolfa, Porth Tywyn (Saesneg)

Siôn Jobbins yn sgwrsio gyda  Dr John Ball, Joanna Davies, Steffan Alun a Esyllt Sears yn fyw o Borth Tywyn ar nos Sul, 18/11/2018.

Dangos 1 ymateb

  • separatist fool YesCymru
    published this page in Rhagor o benodau 2018-11-22 13:31:02 +0000