Symud ymlaen o'r llywio

Bwrdd Arweinwyr Say Yes

Dyma’n recriwtiaid gorau! Ymunwch â nhw i’n helpu ni i recriwtio mwy o bobl gan ddefnyddio’ch dolen unigryw. Mae gwobrau i bawb sydd ar ein bwrdd arweinwyr!

Top 10 Say Yes Leaderboard - YesCymru Supporters

Safle Proffil Enw Recruited signatures
1 James Tapper 2 recruited signatures
2 Steven Ashford 2 recruited signatures
3 Kevin Harry 2 recruited signatures
4 John Gardner 1 recruited signatures
5 Claire Morgan 1 recruited signatures
6 Sara Avila 1 recruited signatures
7 Dave Owen 1 recruited signatures
8 Steve Thomas 1 recruited signatures
9 John Williams 1 recruited signatures
10 Rhian Aston 1 recruited signatures