Symud ymlaen o'r llywio

Bwrdd Arweinwyr Say Yes

Dyma’n recriwtiaid gorau! Ymunwch â nhw i’n helpu ni i recriwtio mwy o bobl gan ddefnyddio’ch dolen unigryw. Mae gwobrau i bawb sydd ar ein bwrdd arweinwyr!

Top 10 Say Yes Leaderboard - YesCymru Supporters

Safle Proffil Enw Recruited signatures
1 Leighton Davies 24 recruited signatures
2 Anthony Cole 4 recruited signatures
3 Ioan Tinney 3 recruited signatures
4 Michael Cole 3 recruited signatures
5 James Tapper 2 recruited signatures
6 Lesley Phoenix 2 recruited signatures
7 Ian Roberts 2 recruited signatures
8 Steven Ashford 2 recruited signatures
9 Kevin Harry 2 recruited signatures
10 Annette Davies 2 recruited signatures