Symud ymlaen o'r llywio

Eisteddfod Tregaron - Sicrhau dyfodol Cymru wledig wedi annibyniaeth

Bydd YesCymru yn cynnal trafodaeth ar y testun 'Sicrhau dyfodol cefn gwlad Cymru ar ôl annibyniaeth' ym mhabell y cymdeithasau.

Ymhlith y siaradwyr gwadd mae Gari Wyn, Menna Jones, Carys Lloyd, Dafydd Morris-Jones a Gwern Evans.

PRYD
August 06, 2022 at 2:00pm - 3pm
LLEOLIAD
Pabell y cymdeithasau 1
Eisteddfod Tregaron
Tregaron SY25 6HY

Map Google a chyfeiriadau

Ydych chi'n dod?