Symud ymlaen o'r llywio

Etholiadau Cyfarwyddwr - Simon Paul Hobson

Ymgeisydd ar gyfer Dwyrain De Cymru

Mae Simon wedi bod yn ysgrifennu erthyglau sy’n dangos y manteision i’r Cymry o reoli eu cyfoeth mwynol, ynni, dŵr, amaethyddol a choedwigaeth.

Mae'n Beiriannydd Mwyngloddio gyda phrofiad o gyllid rhyngwladol a datblygu busnes.

Yn Québec, mae Simon yn datblygu perthynas wleidyddol ystyrlon gadarnhaol gyda mudiadau annibyniaeth eraill. Adeiladu ffrindiau rhyngwladol ar gyfer Cymru rydd yn y dyfodol.