Symud ymlaen o'r llywio

Etholiadau Cyfarwyddwr - Rhestr Ymgeiswyr

Mae'r enwebiadau i fewn! Cafodd 6 ymgeisydd y nifer angenrheidiol o enwebiadau i sefyll yn yr etholiad.

Diolch i bawb wnaeth enwebu. Heb drefn penodol, dyma'ch ymgeiswyr: 

 

 

 

 

 

 

Bydd sesiwn hustyngau yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 2ail o Chwefror - bydd yr ymgeiswyr yn gwneud cyflwyniad i'r etholwyr ac yn derbyn cwestiynau.

Dim ond rhanbarth Dwyrain De Cymru sydd wedi derbyn mwy o ymgeiswyr na lleoedd gwag felly bydd ymgeiswyr y tu allan i Gymru, Gogledd Cymru a Chanol De Cymru yn cael eu hethol yn ddiwrthwynebiad.

Bydd pleidleisio arlein yn agor ar Ddydd Sul 5ed Chwefror 

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.