Symud ymlaen o'r llywio

Gŵylia

Mae GŴYLIA yn ddathliad uchelgeisiol o syniadau a thrafodaethau am botensial Cymru annibynnol.

Gwahoddwyd academyddion, gweithredwyr a llunwyr barn i ymuno gyda ni i sbarduno’r drafodaeth. 

Mae GŴYLIA yn cynnig gofod i ni edrych ar ddulliau arloesol, creadigrwydd a syniadau newydd i’n helpu ni i dorri’n rhydd o’r hen statws quo blinedig.

GŴYLIA yw man cychwyn y dyfodol

 

Cymru Cyfartal: Trafodaeth Panel gydag Eddie Butler and Gwesteion

 

YESTIVAL x GŴYLIA - Stand-yp dros Gymru

 
     

WEN Cymru ar Gydraddoldeb Rhyw: 50:50 Amrywiol

 

Stonewall Cymru: Sicrhau Bod Lleisiau LHDTC+ yn Cael eu Clywed yn y Cyfryngau
+ Datganiad Cloi GŴYLIA gan Tori West